Skip to content

10 điều răn của Chúa

December 13, 2012

4 điều răn đầu là sự liên hệ giữa mình & Chúa … 6 điều răn sau là sự liên hệ giữa mình & những người khác.

10 điều răn này được tìm thấy trong Exodus (Xuất Ê díp tô ký) 20

1. Không có thờ bất kỳ 1 ai khác, chỉ thờ 1 mình Chúa mà thôi.

2. Không được dựng bất kỳ “1 hình tượng” nào để thờ (dù hình tượng đó là vật trên trời, dưới đất, hay dưới nước)

(You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments).

3. Không được lạm dụng DANH CỦA CHÚA

4. Lấy ngày Sabbath (ngày thứ 7) làm ngày nghỉ

5. Phải hiếu kính với cha mẹ.

6. Không được giết người.

7. Không được phạm tội tà dâm.

8. Không được ăn cắp

9. Không được làm chứng dối

10. Không được chiếm đoạt những gì thuộc về người khác (như vợ chồng, con cái, gia súc .. hay bất kỳ cái gì thuộc về người khác)

*************************************

Nguyên nhân nào mà chúng ta phải thờ phượng Chúa:

1. Chúa là Đấng Sáng Tạo ra chúng ta.

2. Số phận, đời sống, cái sống, cái chết của chúng ta .. nằm ở trong tay Ngài (tiếng Việt có câu: Nhân định không bằng Thiên định… Trời kêu ai nấy dạ)

3. Con Một của Ngài (Chúa Jesus) có quyền năng cứu chúng ta ra khỏi địa ngục (mặc dù tất cả chúng ta đều là những tôi nhận đáng chết)

Nguyên nhân nào mà chúng ta “không được thờ thần tượng”

1. Thần tượng chỉ do con người làm ra, họ lấy cement đất sét để dựng lên thần tượng, rồi họ quỳ xuống lạy những gì mà do chính họ dựng nên (đúng ra là phải ngược lại, thần tượng phải quỳ lạy những ai đã dựng lên nó).

2. Thần tượng không biết “thấy, nghe, nói”. Nó chỉ là 1 vật “vô tri vô giác”. Không tự bảo vệ được chính nó, thì sao nó có thể bảo vệ mình được. Hãy thử giụt nó xuống đất, nếu nó không bể, thì có nghĩa là nó bảo vệ được chính nó. Tiếc thay, sự thật là khi chạm tới đất, nó bể ra thành những mảnh vụn vô giá trị.

3. Ở Vietnam, thờ thần tượng, đủ thứ, nào là “thần tài, thần đất, thần đủ thứ” .. Bây giờ đem chuyện “thần tài” ra nói. Nếu “thần tài ngồi cầm quạt quạt tiền vô nhà” thì ai cũng giàu hết rồi. Đằng này, lại thấy ai cũng nghèo. Trong khi ở xứ Mỹ, mấy triệu phú, tỉ phú, đâu có tên nào có thần tài trong nhà, mà họ cũng phát tài như thường. “Thần tài” là 1 cái gì rất ư là vô dụng.

Lạm dụng DANH CHÚA

DANH CHÚA LÀ DANH THÁNH. Chúng ta không nên dùng chữ “Trời Ơi” như là dấu chấm dấu phết trong câu (giống như người Mỹ thường dùng 2 chữ “You know, you know” nghe … so stupid)

Vậy khi nào chúng ta mới dùng tới DANH CHÚA?

Khi chúng ta … Cầu Nguyên … Ca Ngợi .. Thờ Phượng .. Cảm tạ … thì chúng ta mới dùng tới DANH CHÚA.

Tránh lạm dụng chữ “Trời Ơi” 1 cách vô ý thức

Nghĩ vào ngày Sabbath

Ngày Sabbath thật ra là ngày “thứ bẩy”. Nhưng các hội thánh thường dùng ngaỳ “chủ nhật” để thờ phượng Chúa.

Khi dựng nên vũ trụ và con người, Chúa đã dùng 6 ngày để làm chuyện này. Tới ngày thứ 7, thì Ngài nghĩ.

Về phần chúng ta, Ngài muốn chúng ta cứ làm việc (5-6 ngày gì đó). Nhưng phải dành 1 ngày, không làm việc, và dùng ngày đó để đi thờ phượng Ngài … (Vân sẽ nói thêm về chuyện ngày Sabbath rất là lý thú đang xảy ra bên Do Thái vẫn còn trong thời đại này)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: