Skip to content

Câu chuyện GIÁNG SINH & PHỤC SINH

December 13, 2012

 

Dựa vào CALENDAR YEAR, thì GIÁNG SINH là ngày lễ cuối cùng trong năm, và PHỤC SINH là ngày lễ đầu tiên trong năm (không tính tới New Year’s Day )

Nhưng ngược lại, dựa vào CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI, thì GIÁNG SINH là điểm đầu tiên, và PHỤC SINH là điểm cuối cùng.

*******

Tại sao lại có 2 ngày này?

Dựa theo Kinh Thánh Cựu Ước .. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong vòng 5 ngày. Ngày thứ 6, Ngài dựng nên Adam và Eva. Rồi Ngài nghĩ vào ngày thứ 7.

Adam & Eva là tổ tiên của loài người. Họ đả phạm tội KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA khi nghe lời con rắn “Satan” xúi họ ăn trái cấm.

Sau khi sự việc đả “lở rồi”, ĐCT có hứa NGÀI SẼ BAN CON MỘT CỦA NGÀI XUỐNG THẾ GIAN LÀM ĐẤNG CỨU THẾ, HỂ AI TIN VÀO CON ĐÓ THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU.

Loài người chúng ta dính vào 2 tội lổi:

1. Tội lổi từ tổ tiên Adam & Eva truyền xuống (dẩn chứng là .. từ hồi bé, chúng ta đả biết hư rồi, chứ không cần phải chờ tới lớn mới biết hư là gì)

2. Tội lổi do chính chúng ta làm (dẩn chứng là .. có những khi mình biết chuyện đó sai, nhưng mình vẩn muốn làm)

GIÁNG SINH là ngày Đấng Cứu Thế bước vào trần gian làm con người như chúng ta. Để rồi sau đó, Ngài chết trên thập tự giá cho tội lổi chúng ta.

PHỤC SINH là ngày Ngài chiến thắng “sự chết” để sống lại (sau đó, ở cùng các môn đồ thêm 40 ngày trước khi Ngài trở về trời – có các môn đồ của Ngài làm nhân chứng sự việc này)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: