Skip to content

Ăn cơm TRỜI, Uống nước TRỜI, Thở khí TRỜI, Hoạn nạn kêu TRỜI .. sao lại không muốn thờ TRỜI

December 13, 2012

Ngẫm nghĩ về câu “Ăn cơm TRỜI, Uống nước TRỜI, Thở khí TRỜI, Hoạn nạn cũng kêu TRỜI” … mà sao chúng ta lại không muốn THỜ TRỜI?

1. Ăn cơm TRỜI … mỗi lần ngồi trước chén cơm của mình, có bao giờ chúng ta suy nghĩ … “Nếu nguyên cả thế giới nầy hạn hán, hay lụt lội, đất không còn màu mỡ, sanh ra cây trái .. thì loài người sẽ kiếm đâu ra cái gì mà ăn?” .. nếu chúng ta còn là người “có sự suy nghĩ”, thì chúng ta sẽ CẢM ƠN TRỜI, CHO CÓ MƯA, CÓ NẮNG, CÓ ĐẤT SANH CÂY TRÁI NÀY, CÂY TRÁI KIA, ĐỂ BÂY GIỜ CHÚNG TA ĐƯỢC NGỒI ĐÂY HƯỞNG ĐƯỢC ƠN PHƯỚC TRỜI BAN CHO.

2. Uống nước TRỜI … điều này thì cũng dễ hiểu, nước từ sông biển, hay nước từ mưa TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG, thì chúng ta mới có nước mà uống .. chứ nếu TRỜI KHÔNG RƠI MƯA XUỐNG, chúng ta cũng sẽ sống trong sự kinh hoàng của “thiếu nước”.

3. Thở khí TRỜI … không khí là free, không ai cảm tạ khi mình có được không khí để thở .. nhưng Vân nhớ ngày trước, lúc đi tàu vượt biên, nằm dưới hầm tàu với 1 đám đông người, không có không khí để thở, Vân phải bò tới cầu thang, để tìm chút không khí nhỏ mọn thông xuống hầm tàu .. nếu nằm trong những trường hợp “không có không khí để thở” thì mình sẽ appreciate những gì mình đang có được.

4. Còn chuyện hoạn nạn kêu TRỜI .. thì chúng ta cũng không lạ gì người Vietnam chúng ta, cái gì cũng TRỜI ƠI, TRỜI ƠI, TRỜI ƠI .. không phải chỉ hoạn nạn thôi, mà nó trở thành như dấu chấm phết, nghe 1 cách vô duyên như trong cái youtube nầy .. Vân sẽ bàn thảo sâu thêm về vấn đề này, nhưng chuyện hoạn nạn kêu TRỜI, thì không có lạ gì, không phải là điều không hiểu được (trong người Việt chúng ta)

http://www.youtube.com/watch?v=EUblNZuqbqk

**********************

Phải, chúng ta cũng có câu “Ăn cơm quốc gia, thơ mà cộng sản” .. ai cũng hiểu được câu này

Nếu relate nó qua câu “Ăn cơm TRỜI, Uống nước TRỜI, Thở khí TRỜI, Hoạn nạn kêu TRỜI, mà lại không muốn thờ TRỜI” … thì chúng ta dể hiểu về câu này hơn

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: