Skip to content

Bây giờ để tóm tắt những điểm chánh về cuộc đời Chúa Jesus

December 13, 2012

– Sau khi tổ tiên loài người là Adam & Eva phạm tội KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA, thì con người bắt đầu bước chân vào TỘI LỔI (1 xuất phát từ tổ tiên Adam & Eva, 1 xuất phát từ trong tấm lòng của chính chúng ta)

– Đức Chúa Trời là THÁNH THIỆN .. đối với Ngài “ai có tội là phải bị xữ chết trong địa ngục” .. nhưng Ngài cũng là THƯƠNG XÓT … Ngài cho con người có LỐI THOÁT bằng cách gởi CON MỘT CỦA NGÀI XUỐNG TRẦN GIAN, CHẾT THAY CHO TỘI LỔI CON NGƯỜI, ĐỂ HỂ AI TIN VÀO CON ĐÓ THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU KHỎI ĐỊA NGỤC.

– Giống như nếu chúng ta phạm tội dẩn tới death sentence. Mà có 1 người nào đó chết thay cho chúng ta, để chúng ta khỏi phải lên ghế điện ngồi …………. Thì đây được gọi là ÂN ĐIỂN (GRACE), là “nhận được cái, mà đúng ra mình không xứng đáng để nhận được”

THẬP TỰ GIÁ LÀ CÁI RỐN CỦA VŨ TRỤ. Vì KHÔNG CÓ THẬP TỰ GIÁ, thì con người tội nhân của chúng ta KHÔNG CÓ HY VỌNG. Các bạn cứ thử tưởng tượng “là tử tù, sống không có hy vọng, chỉ chở ngày ngồi vào ghế điện vì những tội lổi mình gây ra” … thì cảm giác của các bạn như thế nào ??? khi KHÔNG CÒN HY VỌNG ???

– Nguyên cả cuốn Kinh Thánh .. phần Cựu Ước nói tiên tri về SỰ SẺ ĐẾN CỦA CHÚA JESUS … phần Tân Ước nói về SỰ ĐẾN & ĐẢ ĐẾN CỦA CHÚA JESUS (để hoàn tất những điều tiên tri đả nói trước trong Cựu Ước)

– Chúa Jesus là CON MỘT CỦA ĐCT, nhưng Ngài sanh ra trong đêm đông lạnh lẽo, chỉ có “mục đồng” đến thờ lạy Ngài .. Khi được khoãng 2 tuổi, thì phải tránh nạn qua Ai cập … Sau đó trở về Nazareth là 1 làng quê, trưởng thành lớn lên ở đó .. khi Joseph qua đời, thì Jesus tiếp nối nghề thợ mộc của Joseph, để thay ông lo cho Mary & những người em trai của mình.

– Tới năm 30 tuổi, thì Ngài bắt đầu đi ra giãng dạy, làm phép nhiệm mầu, chữa bịnh, đuổi quỹ, khiến người chết sống lại, vân vân và vân vân … Để rồi 33 tuổi, thì Ngài lên thập tự giá chết cho tội lổi loài người.

– Nhưng sự chết không cầm giử được chân Ngài .. 3 ngày sau, Ngài sống lại .. và tiếp tục ở bên cạnh các môn đồ thêm 40 ngày, rồi thăng thiên trở về trời trước mắt họ.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: