Skip to content

Hello

December 13, 2012

Chào các bạn đã vào nhà Vân, để cùng Vân tìm hiểu về đạo Tin Lành, đồng thời tìm hiểu về những phước lành Chúa dành sẵn cho chúng ta

Vân chúc các bạn được 1 … Merry Christmas & Happy New Year .. nha

Cheers

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: