Skip to content

Sự khác biệt giữa “Công giáo” và “Tin Lành”

December 13, 2012

Có rất nhiều sự khác biệt về 2 tôn giáo này, mặc dù cả 2 cùng thờ “Chúa 3 ngôi (Trinity) Đức Chúa Trời .. Chúa Jesus .. Chúa Thánh Linh”

Ở đây, Vân chỉ đưa ra 1 vài điểm khác biệt, rồi sau nầy Vân sẽ tìm link cho các bạn (dành cho những người nào muốn tìm hiểu sâu thêm, còn ai không muốn tìm hiểu sâu thêm, thì xin miễn vào đọc)

1. Điều răn thứ nhất, Chúa nói “chỉ thờ 1 mình Ngài mà thôi, không thờ ai cả” .. bên Tin Lành, thì chỉ thờ 1 mình Chúa 3 ngôi .. nhưng bên Công giáo, thì thờ “Mary và những ông sứ đồ khác”.

Tại sao Tin Lành không thờ những người này? (rồi Vân sẽ trả lời sau này cho các bạn rỏ .. nhưng bây giờ đại khái là biết như vậy trước đi)

2. Điều răn thứ hai, Chúa nói “không dựng nên hình tượng, dù là trên trời, dưới đất, dưới biển” … bên Tin Lành, thì không có bất kỳ 1 hình tượng nào trong nhà thờ .. nhưng bên Công giáo, thì “tượng Mary và những ông sứ đồ khác”.

3. Bên Tin Lành, thập tự giá không còn Chúa Jesus trên đó, vì Ngài đã xuống khỏi thập tự giá, được chôn trong ngôi mộ của 1 ông tín đồ , 3 ngày sau, Ngài sống lại, sống 40 ngày bên cạnh các môn đồ, rồi Ngài thăng thiên trước sự chứng giám của họ.

Bên Công giáo, thập tự giá vẫn còn Chúa Jesus trên đó (Vân không biết vì sao sau những sự kiện mà Kinh Thánh đã cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra cho Chúa Jesus sau khi Ngài chết trên thập tự giá)

4. Bên Tin Lành, tin Mary đồng trinh khi sanh Chúa Jesus, nhưng sau đó, bà có ăn ở với Joseph, và sanh ra mấy người con trai, được nói tới trong những đoạn Kinh Thánh như Matthew 1:24-25 .. Matthew 13:5-6.

Bên Công giáo, tin Mary vẫn còn đồng trinh “từ bắt đầu cho tới cuối cùng” (Vân cũng không hiểu họ nghĩ thế nào về những câu Kinh Thánh Vân vừa mới đưa ra)

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN04.php

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: