Skip to content

Vì sao bên Tin Lành không thờ “Mary & các sứ đồ khác”

December 13, 2012

Muốn trả lời câu hỏi này, thì chúng ta phải tìm hiểu sâu vào câu chuyện.

Chúa dựng nên vũ trụ này trong vòng 5 ngày. Vào ngày thứ 6, Ngài dựng nên Adam & Eva. Ngài nói với họ “muốn ăn cái gì cũng được, nhưng không được ăn trái của 2 cây là SỰ SỐNG & SỰ HIỂU BIẾT”. Nhưng họ đã nghe lời con rắn Satan, PHẠM TỘI KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA, mà ăn trái của cây SỰ HIỂU BIẾT.

Sau khi sự việc đã xảy ra như vậy TỘI LỖI BẮT ĐẦU BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI CỦA LOÀI NGƯỜI. Nhưng nó không chấm dứt ở đó, mà đồng thời CHÚA CŨNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CHO LOÀI NGƯỜI.

Trong CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI ĐÓ, CHÚA 3 NGÔI sẽ tham dự vào như thế này:

1. Đức Chúa Trời … sẽ hoạch định, vẽ ra chương trình

2. Chúa Jesus … sẽ thực hiện chương trình đó

3. Chúa Thánh Linh … sẽ giúp con người “bước trên đường thẳng, không quay qua phải, mà cũng không quay qua trái” để tiến tới chương trình đó (mà chúng ta thường hay gọi Ngài là “Lương Tâm” .. khi chúng ta làm điều gì sai, thì bị “Lương Tâm” cáo trách .. hay nói cách khác, là Chúa Thánh Linh cáo trách khi chúng ta làm điều gì sai, để chúng ta có thể “đi 1 đường thẳng tới chương trình cứu rỗi của Chúa)

Đó là 3 Chúa, nằm trong “Ban Lãnh Đạo, Cấp Chỉ Huy, Tổng Tham Mưu” (nói như vậy, để dễ dàng hơn cho các bạn hiểu)

****************

Còn những người như … Abraham, David, Joseph, Mary, 12 sứ đồ, Paul, giáo sĩ, mục sư, linh mục .. vân vân và vân vân .. là những ai?

Câu trả lời gồm có nhiều thứ như

1. Tất cả họ đều là CON NGƯỜI, mà đã là con người, thì họ cũng có NHỮNG CÁI SAI, NHỮNG TỘI LỖI như bất kỳ những con người khác.

2. Họ cũng được sanh ra, cũng chết, rồi cũng cùng chúng ta xuất hiện trước mặt Chúa vào ngày Phán Xét (Judgment Day) … nói chung, chúng ta thế nào, thì họ cũng sẽ thế đó, không có gì để mà chúng ta phải thờ lạy họ.

3. Nhưng dĩ nhiên, họ cũng có cái gì đó khác chúng ta chứ. HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN ĐỂ THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CỦA NGÀI.

Abraham được Chúa chọn như là ÔNG TỔ CỦA ĐỨC TIN (mặc dù cũng có nhiều lúc, đức tin ông không được mạnh lắm)

Còn về phần David, ông là Vua .. Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh “Chúa Jesus sẽ ngồi trên NGAI VUA của David cho đến đời đời” .. để chúng ta hiểu “CHÚA JESUS SẼ LÀ VUA … ĐỜI ĐỜI” (mặc dù cũng có lúc ông phạm tội tà dâm & sát nhân)

Joseph cũng chỉ là 1 người bình thường, nhưng được Chúa giao cho ông trách nhiệm nuôi BABY JESUS lớn lên, để rồi Ngài chết trên thập tự giá cho tội lỗi loài người

Cũng vậy, Mary được Chúa chọn sanh ra BABY JESUS, bà có làm 1 bài ca, khen ngợi Chúa đã cho bà có được ơn phước đặc biệt nhất trong những cái đặc biệt mà Chúa dành cho những người mẹ .. vì bà được Chúa ban cho ơn là “làm mẹ của Jesus”

Còn những Mục sư, Nhà truyền giáo, Linh mục .. vân vân và vân vân .. tất cả họ đều là những người làm công, hầu hạ Chúa, để mang Tin Lành tới cho những người khác biết

****************************

Nói tóm lại, CHÚA LÀ CHỦ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI … CÒN NHỮNG NGƯỜI KIA ĐỀU LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC (SERVANTS) CHO CHÚA … VỚI MỌI NGƯỜI, CHÚA GIÁO CHO HỌ 1 CÔNG VIỆC KHÁC NHAU. ĐỂ RỒI CUỐI CÙNG, HỌ ĐƯỢC THƯỞNG, TUỲ THEO CÔNG VIỆC TỐT XẤU HỌ ĐÃ LÀM.

Để dễ hiểu, Vân tỉ dụ thế này .. Ông Chủ nhà, mướn người làm .. người nấu ăn, người dọn dẹp, người làm vườn, người lái xe, người giữ em, người quản gia … những người nầy, ho “không thờ lẫn nhau”, nhưng họ thờ Ông Chủ, và trung thành với Ông Chủ .. để rồi cuối cùng, Ông Chủ sẽ thưởng cho ho tùy theo chuyện họ làm

Chúa cũng vậy, Chúa là Ông Chủ trong CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI … Chúa có công việc riêng cho mỗi người (Abraham, David, Joseph, Mary, 12 sự đồ, Paul, mục sư, giáo sĩ, linh mục vân vân và vân vân) .. Tất cả mọi người đều là người làm công (servants) cho Chúa .. Vào ngày Phán Xét cuối cùng, Chúa sẽ tùy theo việc của mỗi người, mà “thưởng phạt” cho họ, giống như bất cứ mọi người khác (mà thôi)

Đó là nguyên nhân vì sao Tin Lành không thờ “Mary & các sứ đồ” .. Vì họ cũng là con người như chúng ta .. cũng là người làm công (servants) như chúng ta .. mà Chúa đã giao cho mọi người 1 công tác riêng để làm .. thì không có gì mà “chúng ta thờ lẫn nhau” .. nhưng tất cả đều thờ “Chỉ 1 mình Chúa” như Lời Ngài đã nói trong điều răn thứ nhất

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: