Skip to content

Vì sao “Ngôi sao Bethlehem lại sáng rực lên”?

December 13, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=gLqzKYmTGcc

http://www.tgdaily.com/space-features/53211-was-the-star-of-bethlehem-really-a-star

Đây là sự sắp đặt kỳ diệu của Chúa .. vào ngày đó, năm đó, 6 B.C. 3 hành tinh “Mars + Jupiter + Saturn” nằm gần với nhau tạo thành 1 hình tam giác sáng rực, gọi là “Pisces” ……. và đây chính là cái mà chúng ta gọi là “Ngôi Sao Sáng tại Bethlehem”

Note: Chúa Jesus không phải sanh ra vào năm 1 A.D., mà có thể là Ngài sanh ra vào năm 6 B.C.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: