Skip to content

Chúa .. Satan .. Cuộc chiến thuộc linh

January 21, 2013

Phần sau , Vân sẽ nói sâu hơn về bản chất của Chúa .

Giống như cùng có bản chất con người , nhưng có anh A , anh B , anh C

Cũng cùng có bản chất Chúa , nhưng có 3 ngôi , Đức Chúa Trời , Đức Chúa Jesus , Đức Thánh Linh

Cả 3 ngôi này đều tham dự vào Chương Trình Cứu Rỗi Con Người .

– Đức Chúa Trời .. hoạch định , vẽ ra chương trình này

– Đức Chúa Jesus .. thực hiện chương trình này

– Đức Thánh Linh .. đi kèm bên cạnh để giúp chúng ta đi tới điểm cuối của chương trình này

Đức Chúa Trời & Đức Thánh Linh là Spirit , nên chúng ta không bao giờ thấy và đụng tay tới được (ngay cả tới lúc chúng ta bước chân vào thiên đàng)

Nhưng Đức Chúa Jesus là Chúa khoác áo da thịt con người vào , nên chúng ta có thể thấy , nói chuyện , đụng tới Ngài được.

**********

Satan thì sao ? có phải mặt mày nó lúc nào cũng đỏ , với cái sừng trên đầu không ?

Không , nó có thể ở dưới nhiều hình dạng , mềm mại như con rắn . MỤC ĐÍCH CỦA NÓ là làm đủ mọi cách để chúng ta không nghe theo Lời Đức Chúa Trời

**********

Vậy làm sao chúng ta biết được Lời nào của Chúa ?? Lời nào của Satan ??

1. Dĩ nhiên là chúng ta phải đọc Kinh Thánh (đừng lo Kinh Thánh không phải là Lời của Chúa .. Chúa có quyền hạn vô biên .. nếu Kinh Thánh claim đó là Lời của Ngài , mà thật sự ra không phải .. thì Chúa có thể diệt cuốn sách đó dễ còn hơn chúng ta có thể tưởng tượng được … nhưng bây giờ , Ngài không hủy diệt cuốn sách đó , thì chúng ta cứ việc TIN ĐÓ LÀ LỜI NGÀI)

2. Trong Kinh Thánh đó , chúng ta thấy “CHA ca ngợi CON , và CON ca ngợi CHA”

Mat 3:17 .. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng “Này là CON YÊU DẤU CỦA TA , ĐẸP LÒNG TA MỌI ĐÀNG”

Mat 11:25 .. Lúc đó , Đức Chúa Jesus nói rằng “Hỡi Cha , là Chúa của trời đất , TÔI KHEN NGỢI CHA , vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan , người sáng dạ , mà tỏ ra cho những con trẻ hay”

3. Vậy bất cứ khi nào , chúng ta nghe 1 lời nói nào , không phải khen ngợi CHA hay CON .. thì lời nói đó xuất phát ra từ Satan .

*********

I mean … C’mon

Chúng ta hãy nhìn vũ trụ này , nhìn hằng hà sa số những ngôi sao trên trời , nhìn mặt trời (đừng nhìn thẳng vào nha) , nhìn mặt trăng , nhìn mây , nhìn gió .

Chưa kể tới nhìn những gì trên mặt đất này … núi , sông , biển , bông hoa , dòng suối , tuyết , 4 mùa cây lá khác nhau (Vân kể hoài không hết những cái đẹp của thiên nhiên mà Chúa đã dựng nên cho con người hưởng)

Nếu Ngài không đáng được khen , thì còn ai trên cõi đời này đáng được khen nữa ???

***********

Trong Cuộc Chiến Thuộc Linh này , cho dù Satan chê Chúa , chê cho đả đời cái miệng của nó .. Vào Ngày Phán Xét , Chúa Jesus vẫn là quan toà , Ngài vẫn nắm đầu nó ném vào địa ngục đời đời , cho nó ngồi trong đó chỉ biết chê bai , cùng với những ai hùa theo nó chê bai Đấng Tạo Hóa

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: