Skip to content

Ngày Phán Xét làm mấu chốt cho những chuyện gì?

January 21, 2013


Trước Ngày Phán Xét … chưa có “thiên đàng hay địa ngục” .. mà chỉ có “paradise hay punishment”

2 chổ này dành cho “những người đã chết rồi” .. người tin Chúa .. hoặc người không tin Chúa.. chờ đợi tới Ngày Phán Xét

********

Sau Ngày Phán Xét rồi.. thì có “thiên đàng và địa nguc”

– thiên đàng sẽ chính là trái đất này , nhưng không còn bị nguyền rủa , cursing nữa .. bạn có thể hình dung nó giống như là Vườn Eden được dựng nên từ lúc đầu , khi tội lỗi chưa xâm nhập được vào con người .

– thiên đàng sẽ không còn bóng tối , ánh sáng sẽ chiếu 24/7/365 do bởi SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

– trên thiên đàng , chúng ta sẽ được sống bên cạnh Jesus , chúng ta có thể gặp Ngài bất cứ lúc nào , nói chuyện cùng Ngài , vui đùa ăn uống cùng Ngài … (nhưng Kinh thánh không đề cập tới chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời & Đức Thánh Linh , vì cả 2 đều là Spirit .. trong khi đó , Chúa Jesus có thể nói là Chúa khoác áo da thịt loài người vào , để chúng ta có thể nhìn thấy Ngài được)

– “Capital” của thiên đàng sẽ là “The New Jerusalem” được ngự xuống từ trên cao … click vào hình này , để bạn có khái niệm được The New Jerusalem giống thế nào

https://www.google.ca/search?num=10&….1.R9RORNtiHi8

(Vân sẽ nói chi tiết sâu vào thiên đàng sau này hơn , dựa vào Kinh thánh Revelation 21 & 22 .. nếu bạn thích , thì cứ đọc trước 2 đoạn Kinh thánh này , nói rất chi tiết về thiên đàng)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: