Skip to content

Phiên xử của Chúa Jesus

January 21, 2013


Khi Ngày Phán Xét tới (có thể bất ngờ , có thể bất cứ lúc nào) thì chuyện gì sẽ xảy ra ?

Chúa Jesus ngự xuống trên đám mây , cũng giống như cách Ngài thăng thiên trước mặt các sứ đồ , và được thiên sứ cho biết “Ngài lên như thế nào , thì Ngài cũng trở xuống như thế vậy” .. Acts 1:6-11

Sẽ có tiếng trumpet được thiên sứ thổi lên , triệu tập lại “những người đã chết rồi + những người còn đang sống tại thời điểm đó” … cho dù bạn chết mất xác , chết hỏa táng , chết trong miệng cá mập , Chúa cũng cho bạn có lại được 1 thân xác lành lặn để cùng mọi người tới Tòa Phán Xét

Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài (cho dù bạn có tin hay không tin Ngài , lúc đó bạn cũng phải quỳ xuống trước mặt Ngài , believe it or not) .. Romans 14:11

NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM + NHỮNG GÌ CHÚNG TA NÓI .. đều đã được viết vào sổ .. không chạy đi đâu được


*********

1. CHÚA CÓ THỂ NHÌN ĐƯỢC “SỰ SUY NGHĨ , TRÁI TIM CHÚNG TA” … những cái nầy dẫn tới sự phán xét “Guilty hay Innocent” ..

chứ Chúa không cần “luật sư” để biện hộ cho 2 bên gì cả … con người cần luật sư , vì họ không đọc được trái tim của “tội nhân” … Chúa thì khác , trái tim chúng ta rõ ràng ràng trước mặt Ngài .. không có cách nào chúng ta cãi lại được

*********

2. CHÚA KHÔNG CÓ THIÊN VỊ (partial) .. Acts 10:34 ..

Trái với con người “danh vọng , tiền tài , tiếng tăm” có thể làm sai lệch đi cán cân công lý .

Nhưng đối với Chúa .. cho dù bạn là “Mary , Joseph , King , Queen , Prince , Princess , Paul , Peter , David , movie star , CEO , President , Pastor , Priest , Homeless , Sư Phụ , Cao Thủ Võ Lâm … you name it” .. thì bạn cũng bị xử giống như nhau , không khác 1 tí tị gì cả

*********

3. CHÚA XEM MÌNH MẶC CÁI GÌ TỚI … ÁO TỘI LỖI CỦA CHÍNH MÌNH ?? ÁO CÓ DÒNG MÁU CỦA CHÚA JESUS ??Mat 22:1-14

Nếu bạn tới bằng cái áo tội lỗi của chính mình , thì bạn sẽ bị ném vào hỏa ngục .. Mat 22:11-13

Còn nếu bạn mặc áo có dòng máu Chúa Jesus , thì bạn sẽ được đưa vào thiên đàng … John 14:6

Khi Vân nói “mặc áo có dòng máu Chúa Jesus” .. ý Vân muốn nói “mình tin nhận Chúa Jesus , Ngài là con đường duy nhất để có thể dẫn mình vào thiên đàng” .. John 14:6

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: