Skip to content

Tin “Ngày Tận Thế” lan tràn ở khắp mọi nơi

January 21, 2013


3 chữ “Ngày Tận Thế” này là được lấy ra từ trong Kinh Thánh . Ý nói ngày Chúa Jesus sẽ trở lại trần gian lần thứ hai để đoán xét thế gian .

Lần thứ nhất , Chúa tới với hình hài 1 em bé , giống như 1 còn cừu con .. rồi Ngài lớn lên , chết trên thập tự giá cho tội lỗi loài người

Nhưng lần thứ hai , Chúa trở lại không phải là hình hài của 1 em bé nữa , không còn giống như 1 con cừu con , mà là hình ảnh của con sư tử .. với ý nghĩa KING of kings , LORD of lords .. để Ngài phán xét thế gian này .

Click vào link này , bạn sẽ thấy được “hình ảnh con cừu con & con sư tử” .. khi Vân nói “hình ảnh” , ý Vân nói “mang ý nghĩa” , chứ không phải Chúa làm con cừu hay con sư tử để tới với chúng ta đâu nhá .

https://www.google.ca/search?num=10&…w=1024&bih=570

********

Vậy nếu chữ này xuất phát từ Kinh thánh , thì chúng ta xem Kinh thánh nói gì về ngày này

Mat 24:36 .. Không ai biết ngày này , ngoại trừ Đức Chúa Trời

Mat 24:32-44 .. Như tên trộm tới bất ngờ vào giữa ban đêm , thì Chúa Jesus cũng trở lại 1 cách bất ngờ .. vậy chúng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị , Ngài có thể trở lại at anytime .. không ai có thể biết được ngày giờ nào Ngài trở lại

********

Dựa vào 2 câu Kinh thánh trên , Vân khuyên các bạn

“từ rày về sau , hễ nghe ai nói ngày này tận thế , ngày kia tận thế .. thì bạn không nên tin một cách mù quáng .. mà hãy mở 2 câu Kinh thánh này ra đọc .. để có 1 cái nhìn đúng đắn hơn với những tin vịt ở bên ngoài”

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: