Skip to content

Vậy ai là CON NGƯỜI ?

January 21, 2013


Well well well

Đầu tiên , chúng ta có nhìn ra được ai là con người không ?

Bây giờ Vân hỏi xem trong danh sách này , ai không phải là con người , để cho bạn suy nghĩ nha .. nếu bảo họ không phải là con người , thì mình suy nghĩ xem , họ có “sanh , lão , bệnh , tử” không ?? nếu họ dính vào những cái này , thì quả thật , họ là con người .

Mary , Joseph , Paul , Peter , Pope , Tổng thống , Queen Elizabeth , Prince , Princess , Dalai Lama , mục sư , linh mục , nhà văn , nhà thơ , nhà chính trị , khoa học gia , Mother Theresa , Sư phụ , Cao thủ võ lâm , Đức Khổng Tử  , những “nhà vô thần phê bình” .. (Vân không muốn mang ông phật vào đây , vì có nhiều người tin ông ta không chết , mà vẫn còn sống trên 9 tầng mây nào đó)

Vân kể ra không hết ở đây .. nhưng bạn nhìn vào list này , có ai không phải là “con người” không ?

**************

Dựa vào Kinh Thánh , Chúa nói tất cả mọi người là “tội nhân” .. và tiền công của tội lỗi là “sự chết đời đời trong hỏa ngục” .. Romans 6:23

Bây giờ , ngồi trong tù , toàn là “tử tù” … anh này nói với anh kia “hey , anh nọ tìm ra được chân lý” .. hay whatever mà họ cho rằng họ “nói” hay “chân lý họ tìm ra được”

Cái nói đó , cái chân lý đó .. có cứu ai khỏi đi tới đoạn đầu đài không ?? có cứu ai khỏi đi vào hỏa ngục không ??

Nếu không , thì “WHO CARES”

***************


Vậy mình nên CARE CÁI GÌ ?

– Mình nên care ĐẤNG QUAN TOÀ NÓI GÌ ĐỂ MÌNH ĐƯỢC CỨU (chứ anh tử tù kia nói , hay anh tử tù nọ nói .. rốt cuộc cả đám cũng sắp hàng bước vào hỏa ngục .. thì nghe nói làm gì , cho mệt cái thân)

– Bạn cũng vậy nữa , bạn cũng là “tử tù” như bao nhiêu người khác , bạn đừng có nói “anh này được cứu .. anh kia được cứu” … who do you think you are ? God ? .. bạn không phải là quan toà , mà chỉ là 1 tên tử tù , mà bạn dám tha cho người này , hay tha cho người kia ?? .. impossible .

– Vậy QUAN TOÀ JESUS NÓI CÁI GÌ ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU ?

John 14:6 … Vậy Đức Chúa Jesus đáp rằng “TA LÀ ĐƯỜNG ĐI , LẼ THẬT , VÀ SỰ SỐNG ; CHẲNG BỞI TA THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC ĐẾN CÙNG CHA”

Bạn hãy dành 1 ngày , 1 tuần ngồi suy nghĩ câu nói này của Quan Toà , xem bạn hiểu đuoc Ngài nói gì không ??

Hiểu không chưa đủ .. mà mình phải Làm 1 cái gì đó nữa .. đố bạn biết mình phải Làm cái gì ??

*********

tỉ dụ tổng thống Clinton quay lại thờ Phật .. who cares? ổng làm như vậy , thì ổng bị phán xét thôi , chứ mắc gì tới mình mà mình care ?? mình cũng đâu có phán xét ổng đâu ?? mình không lo thân mình , mà cứ chạy đi lo thân của người khác .. mình chết nằm xuống , chưa tin Chúa , mình vào punishment chờ đợi Ngày Phán Xét , không chịu lo , mà cứ đi lo ông Clinton quay lại thờ Phật , thiệt là buồn cười

biết tiếng anh kêu cái đó là gì không ??? PATHETIC đó .. hay BIG DEAL!

Nếu không biết , thì lật tự điển ra coi , xem chữ “pathetic hay big deal” nghĩa là gì

Những người chống lại Chúa , họ rất là “pathetic” .. họ lăng xăng chạy , tìm cái này , tìm cái kia , để đem ra chống lại Chúa .

Tỉ dụ , họ bị chê cái này không có hiệu nghiệm .. thế là họ lại lăng xăng chạy đi kiếm cái khác , với hy vọng là có hiệu nghiệm hơn .. cái đó có nghĩa là “pathetic” đó

Vân nhìn cách họ lăng xăng chạy đầu này , tìm kiếm , rồi lại lăng xăng chạy đầu kia , tìm kiếm “những rác rến vô giá trị” rồi đem ra chống Chúa

Vân nghĩ , những người này thật là “pathetic” (không biết thì lật tự điển, xem chữ này nghĩa là gì)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: