Skip to content

Vì sao Vân nói “Vân không thích nghe quote của 1 con người nào cả?”

January 21, 2013


Nói cho đúng ra , bạn có thể quote 1 người nào đó nói , chứ không phải là không .

Nhưng , bạn phải DỰA CĂN BẢN LÊN KINH THÁNH , CHỨ KHÔNG DỰA CĂN BẢN LÊN CÁI QUOTE ĐÓ ĐƯỢC

Tỉ dụ , bạn nói Kinh Thành nói “A” , người này dẫn chứng “cho những chuyện A đã được nói trong Kinh thánh” … thì cái quote này ok

Nhưng nếu Kinh Thánh nói “A” , người này lại đi nói “B” … bạn tin vào ai hơn ?? tin vào Kinh Thánh ?? hay tin vào người đó ??

*********

So “Kinh Thánh vs. lời người đó”

– bên nào in ra nhiều sách hơn ?

– bên nào được dịch ra thành nhiều ngôn ngữ hơn ?

Kinh Thánh là Lời Chúa .. nếu không , Chúa đủ khả năng hủy phá cuốn Kinh Thánh , chứ không lẽ Ngài không đủ khả năng hủy phá được cuốn sách claim đó là “Lời Ngài” ??? vô lý

– Còn lời của con người .. sao , chừng nào họ nằm xuống chết đây ?? vào ngày phán xét , họ cũng sẽ đi trong đám đông giống mình bước tới tòa án của Chúa Jesus ?? rồi sao , gặp nhau cười , bắt tay , đứng chung nhau để cùng đi vào hỏa ngục cho dễ ??

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: