Skip to content

Chuẩn bị để trả lời Chúa .. vào Ngày Phán Xét

January 22, 2013

Tỉ dụ, bạn ra “tòa án của loài người” .. ông tòa hỏi “bạn defend như thế nào cho tội lỗi của mình?”

bạn nói với ông tòa “tại ông A giết người , nên tôi cũng giết người” .. “tại anh B đi cướp nhà bank , nên tôi cũng đi cướp nhà bank”

bạn nghĩ ông tòa sẽ nói thế nào ? “oh , vậy sao ? tại người khác chứ không phải tại bạn sao ? vậy thôi bạn có thể đi free được rồi đó”

Nah , ông tòa sẽ không nói vậy .. nhưng ông sẽ nói “đó là chuyện của người ta , còn tôi , tôi hỏi bạn defend như thế nào cho tội lỗi của mình ?”

***************

Bây giờ , vào Ngày Phán Xét , bạn sẽ trả lời như thế nào , nếu Chúa đưa ra 2 câu hỏi

1. Tại sao con chối bỏ ta ?

2. Tại sao ta phải cho con vào thiên đàng ? (God là King , thiên đàng là His Kingdom , dĩ nhiên Ngài phải hỏi chúng ta “lý do nào mà Ngài phải cho chúng ta vào Kingdom của Ngài chứ , right ?)

Nếu câu trả lời của chúng ta là …

Tại con bận rộn đi làm

Tại chồng con không muốn đi , hay vợ con thì bận rộn quá

Tại anh A trong nhà thờ làm lơ không chào hỏi con

Tai chị B làm cho con bực mình , không muốn gặp mặt chỉ

Tại con cầu nguyện , mà Chúa không chịu trả lời

Tại ông tổng thống Clinton quay qua thờ ông phật

Tại ông mục sư kia chối bỏ Kinh thánh

Nghe những cái tại này , Chúa sẽ cho mình đi đâu .. thiên đàng ? hay địa ngục ??

Vân không biết đời sống riêng của mỗi một người .. có thể bạn có 1 cái “tại …” riêng cho mình .. bạn suy nghĩ , nếu đứng trước mặt Quan toà , mình đem cái “tại” của mình ra .. thì chuyện gì sẽ xảy tới , mình sẽ đi về đâu ??

***********

Mat 22:1-14 … Chúa Jesus nói .. thiên đàng giống như 1 bữa tiệc cưới .. nhà vua cho người đi phát thiệp mời .. những khách được mời thì dùng mọi lý do để từ chối không muốn đi tới , có người trong đám họ còn giết luôn cả những người đi phát thiệp

Điều này làm cho nhà vua tức giận , nên sai binh sĩ của mình đi giết hết những kẻ sát nhân đó , và hủy đốt làng của họ đi

Thế rồi nhà vua cho đi mời những người khác ở khắp đầu đường xó chợ , thì những người này chịu tới

Khi nhà vua bước vào , thì có 1 người không mặc áo lễ , điều này làm cho nhà vua tức giận , và ném người đó đi vào lửa

*********

Có nhiều bạn không hiểu câu chuyện này , Vân chỉ đem những ý chánh ra để nói ở đây thôi

1. Những người được mời ban đầu để bước vào thiên đang đó là Israel , là dân sự của Ngài .. nhưng họ không nhận lời mời của Ngài , thậm chí , họ còn bắt “những người hầu việc Ngài , những đấng tiên tri” giết đi

2. Điều này làm cho Chúa tức giận (ai nói Chúa không tức giận , thì đọc kỹ đoạn Kinh thánh này nha) , Chúa cho những người này bị hủy diệt mất đi

Cũng nhờ vào chuyện này , mà chúng ta là những người không phải Israelites (Kinh thánh kêu là Gentiles) được mời vào thiên đàng

3. However , trong đám khách mời này , có 1 người không mặc áo lễ (tức là người này không khoác áo có dòng máu Chúa Jesus , hay nói 1 cách khác là người không tin nhận Chúa Jesus)

Khi thấy người này như vậy , Chúa đã ném người đó vào lửa của địa ngục

**************

Từ những điểm Vân nêu ra ở trên , bạn có thể suy nghĩ được “bài học gì ám chỉ ở đây”

– Chúa không bao giờ giận ? wrong

– Có 1 số người được mời , nhưng họ viện nhiều lý do để không tới

– Nên Lời Mời đi tới những người đầu đường xó chợ (như chúng ta là Gentiles) .. nhưng coi chừng , nếu chúng ta tới bằng cái áo tội lỗi của mình , thì chúng ta sẽ bị ném vào hỏa ngục .. còn nếu chúng ta tới bằng cái áo của Chúa Jesus che đi tội lỗi của mình , thì chúng ta sẽ được ngồi lại , tham gia vào bữa tiệc thiên đàng .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: