Skip to content

Tại sao Chúa lại đối xử với tôi như thế này .. Ngài không có nhân từ chút nào cả

January 22, 2013


Trước khi nói ra câu này , mình đừng quên 1 điều .. MÌNH LÀ TỘI NHÂN , MÌNH ĐÁNG BỊ CHẾT ĐỜI ĐỜI TRONG HỎA NGỤC ..

– Nếu Chúa có đối xử với mình như thế nào đi chăng nữa , thì mình cũng còn phước quá rồi

– Chứ đừng nói chi .. NGÀI VÌ YÊU THƯƠNG CHÚNG TA , MÀ GỞI CON MỘT CỦA NGÀI ĐỂ CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CHÚNG TA .. thì chúng ta lấy quyền gì mà phán xét Ngài ??

***********

Buồn cười lắm .. nếu ngày hôm nay , mình cho rằng “mình là người có quyền phán xét Chúa” .. qua tới ngày mai , Chúa nói “giỏi , giỏi , vậy để ta lấy mạng sống ngươi , rồi xem ai phán xét ai”

Thì chúng ta làm gì được Chúa ??

***********

Có nhiều người khờ dại .. nghĩ rằng “Chúa yêu thương gởi Jesus xuống trần gian … mà hễ yêu thương .. là Chúa sẽ không bao giờ nỗi giận”

Hiểu như thế này , thì hiểu không đúng với Chúa của Kinh Thánh rồi .

– Ngài “yêu thương”

– Nhưng Ngài cũng “thánh thiện” .. tức là không chấp nhận tội lỗi

– Ngài cũng “công bình” … tức là hễ ai phạm tội , thì phải bị trừng phạt

Vân sẽ nói sâu hơn vào Chúa của Kinh Thánh cho các bạn biết

Các bạn đừng vẻ 1 Chúa trong sự tưởng tượng của mình , mà cho đó là Chúa Kinh Thánh , thì các bạn rất là sai lầm

*********

John 3:36 … Ai TIN CON thì được SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI .. Ai KHÔNG CHỊU TIN CON thì chẳng thấy được SỰ SỐNG đâu , nhưng CƠN THẠNH NỘ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI vẫn ở trên người đó

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: