Skip to content

NÓNG GIẬN có sai không ?

January 23, 2013

Đầu tiên , Vân muốn nói có 2 nguyên nhân tạo nên sự nóng giận

1. CÁI ĐÚNG , CÁI SAI … khi mình thấy người ta không biết cái gì đúng , cái gì sai , thì mình tự nhiên nóng giận .

– Tỉ dụ , chuyện VN , nhà cầm quyền cs “không biết cái đúng , cái sai” , tạo nên sự căm phẫn trong lòng người dân, người dân nóng giận.

– Tỉ dụ , chuyện relationship , khi đối tượng của mình “không biết cái đúng , cái sai” cũng tạo nên sự bất mãn , nóng giận trong lòng mình .

2. GANH TỊ, CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN .. ai hơn mình thì mình ganh tị … hay ai làm điều gì trái ý mình thì mình nổi nóng … ai đụng tới quyền lợi của mình thì mình nỗi điên

Giữa 2 nguyên nhân này … nguyên nhân thứ nhất mình nóng giận vì muốn “Justice , công bằng” … nguyên nhân thứ hai mình nóng giận vì muốn “mình là THE BEST , my way or highway”

Nóng giận cái thứ nhất , không có gì là sai … nhưng cái nóng giận thứ hai , thì tai hại vô cùng .

************

Cha mẹ yêu thương con

Nhưng khi thấy con mình cứ phạm tội hoài , thì phản ứng của cha mẹ như thế nào ?

Bao che cho con (nếu cha mẹ không biết cái nào đúng , cái nào sai)

Nóng giận, dạy dỗ con (nếu cha mẹ muốn con mình nhìn được cái nào là đúng , cái nào là sai)

***********


Bạn nghĩ Chúa khi thấy chúng ta cứ phạm tội … Ngài sẽ bao che ?? hay nóng giận , dạy dỗ chúng ta ???

Chúa rất ghét thờ hình tượng ..

chúng ta thấy chuyện gì đang xảy ra cho Vietnam là 1 nước đi tới đâu cũng đầy dẫy hình tượng , Chúa đả & đang làm việc gì trên Vietnam ?? …

hay đất nước của ông bồ tát Dalai Lama , nếu phật của ông có thật , thì tại sao lại để đất nước của ông bị TQ đàn áp như vậy , hay Chúa cũng đang làm gì trên đất nước của ông ??

Hay nói chung chung , nhìn vào những nước thờ hình tượng , đủ thứ thần từ A tới Z .. những nước này có được 1 đời sống tốt đẹp hay đen tối .. thì chúng ta biết được Chúa làm việc gì trên những nước này

************

Chúa Jesus có nỗi giận không ?

Có chứ , 2 lần Jesus nổi giận

1. Mat 21:12 .. Ngài bước vào đền thờ , lật đổ bàn của những người “dùng đền thờ để làm ăn , buôn bán , cắt cổ những người từ xa tới , không mang theo của lễ được .. bằng cách đổi tiền với giá cắt cổ , bán của lễ với giá cắt cổ”

2. Mark 11:12-14 .. câu chuyện này rất là interesting mặc dù nó rất ngắn … Jesus khi tới the fig tree (lúc đó không phải là đang mùa của fig ra) , nên không có trái nào .. Ngài nổi giận , quở cho the fig tree chết đi

Ý nghĩa câu chuyện này là gì ??

Nếu chúng ta liên hệ với đoạn kinh thánh này , thì chúng ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của nó hơn … John 15:1-8

John 15:2 … Hễ nhánh nào trong ta mà không có trái , thì Ngài chặt hết .. và Ngài tỉa sữa những nhánh nào ra trái , để trái được sai hơn nhiều .

Chúa đang nói tới “nhóm môn đồ của Ngài”

– Hễ ai sống sao cho có kết quả , ra trái .. thì Chúa sẽ tỉa sữa những người đó , để kết quả ra sẽ tốt hơn , trái ra sẽ sai hơn .

– Nhưng hễ ai sống mà không có được kết quả gì cả , không ra được 1 cái trái .. thì Chúa sẽ loại bỏ những người đó đi

Trở lại câu chuyện trên , Jesus tức giận khi thấy the fig tree không ra trái , không có được kết quả tốt đẹp .. là điều Chúa không thể nào chấp nhận được .. và dĩ nhiên , là Ngài nổi giận .

**********

9 TRÁI CỦA ĐỨC THÁNH LINH .. Galatians 5:22

1. Lòng yêu thương

2. Sự vui mừng

3. Bình an

4. Nhịn nhục

5. Nhơn từ

6. Hiền lành

7. Trung tín

8. Mềm mại

9. Tiết độ

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: