Skip to content

Chúa có thay đổi .. từ thời Cựu Ước .. qua thời Tân Ước không ?

January 24, 2013

Nếu chỉ đọc Cựu Ước .. người ta cho rằng Chúa khắc khe quá , dễ nổi giận quá , tàn ác quá .. nhưng họ không tìm hiểu tại sao Chúa làm như vậy

Giống như cha mẹ , khi giận la rầy con , thì người ta nhìn vào thấy cha mẹ sao lại la mắng con như vậy … (nhưng nếu họ là những người có đầu óc suy nghĩ , thì họ sẽ tìm hiểu xem con đã làm gì , để cho cha mẹ phải rầy la con như vậy)

Còn nếu chỉ đọc Tân Ước .. người ta cho rằng Chúa yêu thương , không hề tức giận (chắc tại vì họ không hiểu về Cơn Thịnh Nộ của Ngài)

Bởi vậy , khi nhìn cách nói chuyện của 1 người nào đó , Vân hiểu là .. họ không hề đọc qua Kinh thánh .. hay họ chỉ đọc Cựu Ước .. hay họ chỉ đọc Tân Ước .. chứ họ không hề có 1 chút khái niệm về những gì đã được nói trong Cuốn Kinh Thánh này .. (Vân thông cảm , vì nếu họ không hiểu , thi dĩ nhiên họ phát biểu lên những lời nói thiếu suy nghĩ thôi)

**************

Để Vân nói cho bạn nghe , Chúa có nhiều bản chất (characters) lắm .. những bản chất kia , thì mình rất dễ nắm , tỉ dụ như Ngài có mặt ở tất cả mọi nơi cùng 1 lúc , hay Ngài biết hết mọi chuyện , hay vân vân và vân vân (Vân sẽ nói chi tiết sau này)

Nhưng có 3 bản chất mà Vân muốn bạn “thuộc nằm lòng” , vì nếu không nắm vào 3 bản chất này , thì bạn sẽ thấy “Chúa của thời Cựu Ước khác với Chúa của thời Tân Ước”

YÊU THƯƠNG .. Chúa muốn mọi chuyện tốt đẹp cho chúng ta , Chúa muốn mọi người đều được cứu vào thiên đàng .

THÁNH THIỆN .. Chúa không hề chấp nhận tội lỗi , Vân lập lại Chúa không hề chấp nhận tội lỗi , 1 chuyện mà con người yếu đuối của mình cứ việc làm , và làm , và làm , và làm , và làm .

CÔNG BÌNHChúa sẽ xử những người phạm tội , và thưởng cho những người tìm kiếm Ngài … chính vì vậy , mà Ngài có “punishment và paradise” trước Ngày Phán Xét .. “hell và heaven” sau Ngày Phán Xét .

**********

Các bạn có thấy gì không ?? “Thiên đàng & Địa ngục” nói lên điều gì ??

– nói lên Chúa chỉ có Tình Yêu Thương , Chúa sẽ che đậy tội lỗi của chúng ta ??? Sai Sai Sai Sai

Chúng ta dùng chữ Tinh Yêu Thương của Chúa , mà chúng ta quên tới “Thiên Đàng & Địa Ngục” , thì chúng ta kêu la “quá thảm hại khi đứng lên tìm cách chống Chúa rồi”

***********

YÊU THƯƠNG ..

Cựu Ước , Chúa yêu thương dân sự Ngài .. mỗi khi họ lâm nạn , họ kêu cầu Chúa , Chúa đều trả lời , cứu họ ra khỏi problem của họ .. tỉ dụ 1 chuyện là “họ bị bắt làm nô lệ ở Ai cập , Chúa đã đem họ ra , Chúa dẫn đường cho họ đi , Chúa ban “quail & mana” cho họ ăn , Chúa cho họ nước uống” .. và còn nhiều nữa , mà Vân không có thể kể hết ra ở đây được

Tân Ước , Chúa yêu thương loài người .. nên Ngài đã để Chúa Jesus chết trên thập tự giá cho tội lỗi loài người .. để ai tin nhận vào Chúa Jesus (sứ giả Ngài gởi đi) thì sẽ được cứu vào thiên đàng … (Chúa mà không làm chuyện này , con người sẽ sống trong sự vô vọng , vì con người không thoát ra được tội lỗi , mà tiền công của tội lỗi lại là chết trong hỏa ngục đời đời)

THÁNH THIỆN – CÔNG BÌNH ..

Cựu Ước , Chúa KHÔNG CHẤP NHÂN dân sự của Ngài phạm tội THỜ HÌNH TƯỢNG , hay phạm những tội KHÔNG VÂNG LỜI NGÀI .. mỗi lần họ làm những tội lỗi này , Ngài đều tức giận với họ (và dĩ nhiên họ sẽ GÁNH PHẢI HẬU QUẢ cho tội lỗi họ đã làm là NHỮNG SỰ TRỪNG PHẠT bằng cách cho quốc gia này nắm đầu họ , hay cho quốc gia kia tấn công làm họ chạy dài)

Tân Ước , không nói chuyện có tính cách “lịch sử như Cựu Ước” … nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thế giới chung quanh mình … những đất nước THỜ HÌNH TƯỢNG , có ngóc đầu lên nỗi không ? những người KHÔNG VÂNG LỜI NGÀI , ngoài miệng thì bi bô , bi ba , nhưng nếu bạn nhìn cuộc đời của họ , họ chỉ toàn là NHỮNG CAY ĐẮNG TRONG LÒNG , thì bạn nghĩ CUỘC ĐỜI MÀ CHỈ TOÀN LÀ CAY ĐẮNG , THÌ CÓ HẠNH PHÚC ĐƯỢC KHÔNG ??

Nói tóm lại , nếu bạn nắm 3 điểm đặc tính này của Chúa , rồi bạn nhìn thời Cựu Ước & Tân Ước .. thì bạn sẽ thấy CHÚA KHÔNG HỀ THAY ĐỔI , LÚC NÀO NGÀI CŨNG “YÊU THƯƠNG – THÁNH THIỆN – CÔNG BÌNH”

(nhưng phải chịu khó ngồi suy nghĩ , ít bi bô bi ba 1 chút , thì mới thấy được , chứ còn nếu bi bô bi ba mà không suy nghĩ , quan sát , thì cũng không hề thấy được những cái này)

**********

Vân thấy có nhiều người “hề” .. khi họ không hiểu 1 chút gì về Kinh thánh , mà họ cứ bi bô nói cái này , nói cái kia

Họ càng nói , càng cho thấy “họ không hề hiểu 1 chút gì về Kinh thánh cả”

Nếu mình muốn nhìn “màu đỏ” mà nói “màu vàng” , thì dễ quá mà .. con nít 1 tuổi cũng có thể làm được chuyện này

Nhưng nếu mình muốn nhìn “màu đỏ” mà nói “màu đỏ” , thì mình cần phải có đầu óc suy nghĩ , và nhất là mình phải biết đọc , và không bị loạn sắc .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: