Skip to content

Hãy cẩn thận với … Satan

January 24, 2013


Satan là cha đẻ của sự nói láo .. nó làm đủ mọi cách để chúng ta KHÔNG NGHE LỜI CHÚA

Nếu các bạn nghe ai nói “Chúa chỉ là Tình Yêu Thương .. Ngài không có Thánh Thiện , Ngài chấp nhận Tội Lỗi .. Ngài không có Công Bình , Ngài bao che cho Tội Lỗi”

thì các bạn coi chừng ..

nếu cứ tin nó , mà cứ phạm tội , rồi nghĩ Chúa yêu thương , chấp nhận tội lỗi của mình , bao che cho tội lỗi của mình .

tới Ngày Phán Xét , bạn sẽ hối hận khi cùng với Satan bi Chúa ném vào hỏa ngục đời đời

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: