Skip to content

Thời gian giữa “sự chết & sự sống lại” của Jesus , Ngài đã đi đâu ?

January 24, 2013

Có 1 vài bản dịch Kinh thánh cho rằng , trong thời gian này , Jesus đã đi “hell” .. nhưng chúng ta cần hiểu sâu vào ý nghĩa gì đang xảy ra ở đây .

*******

Trong bản dịch của Hebrew , chổ dành cho người đã chết tới gọi là SHEOL , đơn giản chỉ có nghĩa là “chổ dành cho người đã chết tới”

Còn theo bản dịch của Greek , cũng cùng là chổ này , thì lại được gọi là HADES , đơn giản cũng chỉ có nghĩa là “chổ dành cho người đã chết tới”

SHEOL/HADES là chổ “tạm thời” cho những người đã chết , ở đó chờ đợi cho tới NGÀY PHÁN XÉT , sẽ sống lại , cùng với những người còn đang sống lúc đó , để đi tới tòa án của Chúa Jesus .

Revelation 20:11-15 … cho thấy rỏ ràng sự khác biệt giữa HELL vs HADES … hell là lò lửa đời đời dành cho những kẻ bị hư mất sau Ngày Phán Xét … trong khi đó , hades chỉ là chổ tạm thời cho họ chờ đợi trước Ngày Phán Xét

Nên câu trả lời là “Không , Jesus không có đi vào hell … hell chỉ có sau Ngày Phán Xét “

*************

Bây giờ để trở lại tìm hiểu về Sheol/Hades (chổ dành cho tất cả những người đã chết trước Ngày Phán Xét)

– Nơi này được chia ra làm 2 bên , dành cho “người được cứu & người bị hư mất” .. Luke 16:23

– 2 bên này được chia cách với nhau bởi 1 cái hố sâu … Luke 16:26

– Bên dành cho “người được cứu” gọi là PARADISE Luke 23:43 hay còn được gọi là ABRAHAM’S BOSOM Luke 16:22 .. Khi Jesus bước vào thiên đàng thì Ngài sẽ đem những người này theo với Ngài … Ephesians 4:8-10

– Còn bên “bị hư mất” , Vân tạm thời gọi là “Punishment” , những người không tin Chúa sẽ vào đây , để chờ đợi tới Ngày Phán Xét .

***********

btw, nếu chúng ta có đọc Psalm 16:10-11 .. chúng ta phải hiểu .. ý nghĩa ở đây không phải là Hell .. mà là Sheol , là nói chung chung nơi dành cho những người đã chết trước Ngày Phán Xét .

************

Vậy câu hỏi ở đây là Jesus có đi tới Sheol không ?

Có , Ngài có đi tới Sheol .. nhưng dĩ nhiên là Ngài không có tới Hell , vi Hell chỉ có SAU NGÀY PHÁN XÉT mà thôi , khi Chúa ném Satan và đệ tử của nó vào lò lửa đời đời này

Câu hỏi thứ hai , tới Sheol , Ngài ở bên nào .. Punishment? hay Paradise?

Ngài ở bên Paradise , chứ không phải bên Punishment

**********

Có nhiều người cho rằng , Ngài đã vào Punishment, để chịu hành phạt thêm cho tội lỗi chúng ta .. thì điều này không hề dựa trên Kinh Thánh .

Vậy Kinh thánh cho thấy cái gì ?

1 John 1:7-9 … Cái chết trên thập tự giá của Ngài đủ để trả giá cho tội lỗi chúng ta .. Dòng máu của Ngài đã rửa sạch tội lỗi của chúng ta

2 Corinthians 5:21 .. Khi Ngài bị treo trên thập tự giá , tội lỗi của cả thế gian này đã chất lên Ngài .. Ngài đã trở thành tội nhân thay cho chúng ta

Với sự hiểu biết này , chúng ta sẽ hiểu được vì sao tại Vườn Gethsemane , Ngài đã vật lộn chiến đấu , vì cái chén tội lỗi của loài người chúng ta đã đổ trên đầu Ngài .

Mat 27:46 .. Khi Ngài hỏi Đức Chúa Trời sao lại lìa bỏ Ngài .. cũng chính là lúc Ngài “bị tách rời ra xa khỏi Đức Chúa Trời , vì Ngài đã trở thành tội nhân

Luke 23:46 … Khi linh hồn Ngài thoát ra phần xác , thì Ngài đả dâng linh hồn của Ngài cho Đức Chúa Trời .

***********

Sau cái chết đó , tất cả tội lỗi của chúng ta đã được trả giá , mua chuộc rồi … linh hồn Ngài đi qua bên “Paradise” của “Sheol” , chứ Ngài không hề đi vô “Hell” ..

Sorry, nếu Vân viết có lập đi lập lại .. vì Vân muốn nhấn mạnh cho bạn thấy sự khác biệt giữa Hell và Sheol/Hades .. cũng như là Punishment và Paradise (Abraham’s bosom)

Paradise = thiên đường

Abraham’s bosom = lòng của Abraham

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: