Skip to content

Tin vào Đức Chúa Trời ?? hay tin vào Chúa Jesus Christ ???

January 24, 2013


Vân thấy có 1 số người thắc mắc , nên Vân tìm 1 cách rất ngắn gọn để cho bạn có thể trả lời được câu hỏi này .

*********

Tỉ dụ , bây giờ nước Mỹ đặt “tòa đại sứ Mỹ” tại Việtnam .. nếu Viêtnam tôn trọng nước Mỹ , thì họ sẽ có liên hệ tốt với tòa đại sứ này , tức là có liên hệ tốt với nước Mỹ .. ngược lại , nếu Vietnam không tôn trọng nước Mỹ , thì họ sẽ có liên hệ xấu với tòa đại sứ , và dĩ nhiên cũng liên hệ xấu với nước Mỹ .

Bây giờ , nếu bạn hiểu là “Đức Chúa Trời gởi Chúa Jesus xuống trần gian này để chết cho tội lỗi loài người”

Nếu loài người tôn trọng Đức Chúa Trời , thì họ cũng sẽ tôn trọng Chúa Jesus

– Nhưng nếu họ không tôn trọng Đức Chúa Trời , thì họ cũng sẽ không tôn trọng Chúa Jesus

**********

John 13:20 … Nếu chúng ta chấp nhận “bất kỳ 1 ai đã được Chúa Jesus gởi tới” thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận “Chúa Jesus” … cũng nghĩa ấy , nếu chúng ta chấp nhận “Chúa Jesus” thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận “Đấng đã gởi Chúa Jesus tới , đó là Đức Chúa Trời”

**********

Vậy thì bạn trả lời sao cho câu hỏi ở trên ?? tin Đức Chúa Trời ?? hay tin Chúa Jesus ???

Câu trả lời là .. Có tin Chúa Jesus , thì mới là tin Đức Chúa Trời .. còn không tin Chúa Jesus , thì có nghĩa là không tin Đức Chúa Trời .. (đơn giản có vậy thôi)

***********

Trong sách Matthew , có 2 parables .. 1 cái trước , 1 cái sau (Vân viết side by side ở đây , để chúng ta có thể so sánh sự khác biệt giữa 2 câu chuyện)

1 cái là Mat 22:1-14 .. là câu chuyện về “ban đầu thiệp mời được gởi tới cho dân sự Chúa , nhưng họ viện đủ lý do để không tới .. cuối cùng thiệp mời được gởi tới cho những người “Gentiles nghĩa là không phải Israelites” như chúng ta .. Nhà vua vào , thấy có 1 người không tin Jesus nên đã ném người vào lửa , còn những ai tin vào Jesus thì được ở lại để dự tiệc thiên đàng” , Vân thường đem ra kể cho các bạn nghe

1 cái là Mat 21:33-46 .. là câu chuyện về “Có ông chủ vườn nho kia , trồng sẵn nho , đào sẵn lổ để nghiền nho ra làm rượu .. sau khi chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi , thì ông mới cho người ta thuê vườn nho , vì ông có chuyện phải đi xa .. tới mùa hái nho , ông gởi sứ giả tới để thu hoạch huê lợi , thì những người thuê này bắt & giết sứ giả của ông chủ .. cuối cùng , ông chủ phải gởi CON MỘT CỦA MÌNH tới , thì họ cũng không từ , bắt luôn CON MỘT CỦA ÔNG CHỦ và giết đi .. Khi hay tin này , ông chủ nỗi giận , giết hết trơn họ , rồi cho người khác thuê vườn nho đó”

Tại sao Jesus kể câu chuyện này ??

– Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên tất cả , từ núi , sông , biển , hồ , súc vật , cây cỏ … tất cả là do Ngài dựng nên

– Sau khi dựng xong xuôi hết rồi , Ngài dựng nên con người (dưới hình dạng của Ngài) .. giao cho họ làm “quản gia” để chăm sóc những gì Ngài đã dựng nên

– Tới lúc Ngài thấy chúng ta phạm tội (quản gia đi làm những chuyện sai trái) , thì Ngài gởi mấy đấng tiên tri tới , để sửa chữa chúng ta … nhưng rồi chúng ta bắt giết những đấng tiên tri của Ngài .

– Cuối cùng , Ngài gởi CON MỘT CỦA NGÀI LÀ JESUS CHRIST tới , để sửa chữa chúng ta .. cũng không từ , chúng ta bắt giết luôn CON Ngài .

nếu nghĩa đen , chữ “chúng ta” ở đây ám chỉ dân Do thái đã làm những chuyện này …

nhưng nếu nghĩa bóng , thì ám chỉ luôn cả loài người , những người quản gia mà Đức Chúa Trời giao cho nhiệm vụ chăm sóc những gì Ngài đã dựng nên .. đã bắt và giết đi “những đấng tiên tri & ngay cả CON MỘT CỦA NGÀI”

chính vì vậy , mà chúng ta đáng bị XỬ CHẾT giống như trong câu chuyện parable này

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: