Skip to content

Đấm gió với Chúa

January 28, 2013

Bây giờ , đừng nói tới chuyện chống Chúa

Nói tới chuyện chống lại tụi cộng sản nè …

– Ai có can đảm như những người ở Vietnam , tới thẳng mặt cộng sản , chỉ tay vào mặt nó , nói nó thế này thế kia … (giống như 1 số người ở Vietnam đã và đang làm)

Hay chỉ giỏi ngồi đó , vung tay , múa chân , la hét … mà không dám tới trước mặt nó nói lên 1 tiếng nhỏ nhẹ nào cả ??

Bởi vậy , bây giờ có những chữ như “đánh gió , đấm gió” gì đó .. suy nghĩ lại , thấy cũng có 1 cái lý nào đó , chứ không hoàn toàn sai .

– Việc mấy thầy chùa , ngày xưa chống lại chính phủ miền nam , đem ông Thích Quảng Đức ra đốt , để phật tử vùng lên lật đổ chính quyền

bây giờ có giỏi , đem ông thầy chùa nào ra đốt , để phật tử vùng lên , lật đổ bọn cộng sản ??

hay phật tử chỉ chống chính quyền miền nam thôi , chứ không hề chống chính quyền cộng sản ?? tsk tsk tsk

******

Qua tới chuyện chống Chúa

– nghĩ là mình có thể ngồi đó đấm gió với Chúa .. nhưng Chúa không phải là những cộng sản ngồi bên vietnam , còn mình thì ngồi bên này , nó không đụng gì được tới mình đâu .

– Chúa có mặt ở tất cả mọi nơi , Ngài nhìn thấy được trái tim của tất cả mọi người , có muốn chạy đâu trốn Ngài , thì Ngài cũng kiếm ra được mình (chứ không phải mình ở bên này , cộng sản không chạy qua đây làm thịt gì mình được , tha hồ mà mình múa tay , múa chân)

– Những ai chống lại Chúa , hãy nhìn lại cuộc đời mình đi .. để thấy Chúa sẽ làm gì trong cuộc đời mình .. để rồi mình sẽ biết rằng “Đối với Chúa , mình không có ngồi đó mà đấm gió được đâu”

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: