Skip to content

Ngày Christmas .. Ngày Good Friday .. Ngày Easter Sunday … có ý nghĩa gì ?

January 28, 2013

Không biết ở những nơi khác như thế nào , nhưng ở Bắc Mỹ , thì …

– 2 ngày lễ này , mọi người đi làm đi học đều được nghỉ (không cần biết bạn có đạo , hay không có đạo , bạn cũng được nghỉ).

Christmas là ngày lễ cuối cùng của năm .. nhưng cũng là “kỷ niệm sinh nhật của Chúa Jesus .. Vân nói “kỷ niệm” thôi , chứ không phải là ngày sinh nhật thật của Ngài , giống như chúng ta biết chính xác chúng ta sinh thật vào ngày xx/xx/xxxxx .

– Không kể tới (Boxing Day , New Year , New Year’s Eve)

Good Friday là ngày lễ đầu tiên của năm .. nhưng cũng là “kỷ niệm ngày chết trên thập tự của Chúa Jesus … (nó có thể nằm vào tháng 3 , mà cũng có thể nằm vào tháng 4 trong năm)

Easter Sunday là ngày “kỷ niệm Chúa Jesus sống lại … nhưng đôi khi người ta đem nó qua ngày Easter Monday … ngày này thì có nơi được nghỉ , có nơi không được nghỉ .. chứ không nhất thiết là ngày lễ “Statutory Holidays” như 2 ngày kia

Trong Kinh thánh nói 3 ngày , chứ không phải nói 72 tiếng đồng hồ , nên chúng ta sẽ không làm bài toán trên 72 tiếng đồng hồ .. còn nếu làm bài toán trên 3 ngày , thì là thế này “FRIDAY , SATURDAY , SUNDAY

**********

ok , Vân kể tóm tắt những điểm quan trọng ở đây cho bạn hiểu “Giai Đoạn Chung Quanh Về Cái Chết Của Chúa Jesus”

– Khi người ta nghe nói “Jesus sẽ là Vua của họ” .. người ta nghĩ rằng “Ngài tới để giải phóng họ ra khỏi sự đô hộ của đế quốc La Mã”

– Chính vì vậy , mà vào ngày PALM SUNDAY , người ta cầm palm leaves để đón Vị Vua cưỡi donkey (rất khiêm nhường , thay vì cưỡi ngựa chiến ) đi vào Jerusalem .. Mat 21:1:11

Cũng trong tuần này , có 2 sự kiện mà Chúa Jesus tức giận … đó là câu chuyện Ngài lật đổ mấy cái bàn làm ăn trong đền thờ của bọn gian ác Mat 21:12-13 … và câu chuyện The Fig Tree , thật ra có 2 bài học ở đây “nếu chúng ta không sanh ra trái ĐỨC THÁNH LINH thì chúng ta sẽ bị cắt bỏ đi & có đức tin thì cầu nguyện cái gì cũng được nếu theo như ý của Đức Chúa TrờiMat 21:18-22..

– Anyway , trong tuần lễ này , Ngài cũng giảng dạy thêm nhiều parables rất hay

– Cho tới ngày GOOD FRIDAY , thì cũng là những người đã dùng palm leaves đón chào Ngài , họ cũng là những người la lên “giết hắn ta , thả tên cướp giết người Barabbas” .. Mat 27:17-21Chúa Jesus chết trong ngày này

Chiều tối hôm đó , Joseph đem thân thể Ngài gói lại và để trong ngôi mộ của gia đình ông ta …. họ lăng 1 cục đá to để chặn lại cái cửa mộ .

SATURDAY là ngày SABBATH   .. những người Pharisees đi tới xin người La Mã gởi lính của họ canh gác ngôi mộ (vì sợ môn đồ của Ngài sẽ đánh cắp thi hài của Ngài , rồi đồn tin ra là Ngài đã sống lại)Mat 27:62 – 66

SUNDAY EASTER .. khi còn sáng sớm tinh sương , những người đàn bà môn đồ của Ngài đi tới mộ để xức thuốc thơm cho Ngài , vừa đi họ vừa thắc mắc không biết làm sao lăng cục đá ra để vào mộ . Khi tới nơi , thì họ đã thấy cục đá được lăng ra , và thiên sứ cho họ biết là Chúa Jesus đã sống lại rồi , hãy đi báo cho người ta biết .. Mark 16:1-8

***********

Vân tóm tắt lại những điểm đã được nêu lên ở trên

– PALM SUNDAY (ngày người ta dùng palm leaves để chào mừng Jesus cởi donkey đi vào thành Jerusalem)

1 tuần sau đó

– GOOD FRIDAY (ngày Jesus bị chết trên thập tự giá .. những người đã chào mừng Ngài , cũng là những người la hét , muốn giết Ngài , và tha tội cho tên cướp Barabbas)

– SATURDAY (ngày Sabbath)

– SUNDAY EASTER (ngày Chúa Jesus sống lại – nhưng chúng ta còn kéo nó qua ngày MONDAY EASTER mà người ta dùng Easter Eggs & Bunny để trang hoàng , Vân cũng không hiểu tại sao nữa)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: