Skip to content

Những ngày lễ liên quan tới đạo Chúa

January 29, 2013

Vân tóm tắt ở đây , trước khi Vân đi qua phần khác

1. Christmas .. kỷ niệm ngày Chúa Jesus Christ sanh ra đời (Christ không phải là Last Name của Ngài .. mà có nghĩa là Đấng Cứu Thế) .. vào tháng 12 hằng năm

Còn những ngày này vào tháng 3 hoặc tháng 4 trong năm :

2. Palm Sunday .. Sunday 1 tuần trước ngày Good Friday .. Chúa Jesus cởi donkey đi vào thành Jerusalem .. được người ta đón chào Vị Vua bằng những Palm Leaves .

3. Good Friday .. Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá

Mark 15:25 .. 9 AM bắt đầu đóng đinh crucifixion

Mark 15:33-37 .. 12 PM tới 3 PM , mặt trời bị che khuất , mọi vật chìm trong bóng tối .. Chúa Jesus kêu lên Đức Chúa Trời , rồi Ngài chết vào khoảng 3 PM này

Mark 15:42-43 .. Vì ngày mai Saturday là ngày Passover , mọi người đang chuẩn bị cho ngày lễ này .. nên chiều evening hôm đó , Joseph xin được đem xác Jesus xuống chôn vào ngôi mộ của gia đình ông .

4. Saturday ngày này là Sabbath … Mat 27:62

5. Sunday .. sáng sớm ngày này , thì Chúa Jesus đã sống lại … Mark 16:1-2

******

3 ngày được tính là .. Friday , Saturday , Sunday

chứ không phải tính theo 72 tiếng đồng hồ

*******

Mark 15:25 .. có bản dịch là “the third hour” , nhưng có bản dịch là “9 AM”

Mark 15:33-37 .. có bản dịch là “the ninth hour” , nhưng có bản dịch là “3 PM”

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: