Skip to content

Ngày Sabbath – Saturday (phần 1)

February 4, 2013


Vừa rồi , Vân cùng các bạn có nghiên cứu về Ngày Passover .. bây giờ , chúng ta cùng nhau nghiên cứu về Ngày Sabbath như thế nào .

Gen 2:3 .. có nhiều người cho rằng ngày Sabbath “ĐÃ CÓ NGAY TỪ LÚC ĐẦU” .. khi Đức Chúa Trời dùng 6 ngày dựng nên trời đất , và Ngài nghĩ vào ngày thứ 7 … nhưng thật ra , nó không chỉ đơn giản “báo trước cho chúng ta biết ngày này sẽ có trong tương lai” , mà còn mang thêm “1 ý nghĩa khác nữa” .

Exodus 20:11 .. dựa vào Kinh thánh , thì từ đời “Adam” cho tới đời “Moses” , không hề có đề cập gì tới ngày Sabbath .. ngày này “CHỈ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TỚI SAU KHI MOSES DẪN ĐOÀN DÂN JEWS RỜI KHỎI AI CẬP” .

*****

Exodus 31:16-17 … Ngày Sabbath được coi như là “SỰ GIAO ƯỚC” giữa Đức Chúa Trời và người Jews về việc “Ngài đã dùng 6 ngày để dựng trời đất , và Ngài nghĩ vào ngày thứ 7”

Deu 5:15 … Khi đề cập tới ngày Sabbath , Moses kêu gọi người Jews “Hãy nhớ tới thời gian Chúa dùng BÀN TAY QUYỀN NĂNG CỦA NGÀI để đem họ rời khỏi xứ Ai cập , mà dùng ngày này để thờ phượng Ngài” .

2 đoạn Kinh thánh trên , cho chúng ta chút khái niệm về ngày Sabbath

1. Giao ước giữa Chúa và người Jews… về 7 ngày Ngài dựng nên trời đất này .

2. Để họ nhớ Ngài đã dùng bàn tay quyền năng của Ngài đem họ ra khỏi đời sống nô lệ ở Ai cập mà thờ phượng Ngài

****

Hiểu vậy rồi , bây giờ chúng ta coi về “sự đòi hỏi phải làm gì trong ngày Sabbath” của thời Cựu Ước

Exodus 16:29 .. vào ngày này , họ không được bước chân ra khỏi nhà

Exodus 35:3 .. không được đốt lửa lên

Deu 5:14 .. không được bắt người khác làm việc

Exodus 31:15 , Numbers 15:32-35 .. ai phạm những luật này thì sẽ bị giết chết

******

Bước qua thời Tân Ước , chúng ta thấy có 4 điểm chánh :

1. Sau khi Chúa Jesus chết đi , và sống lại … cứ mỗi lần Ngài xuất hiện cùng với các môn đồ .. thì cái ngày đó bao giờ cũng là “NGÀY ĐẦU TIÊN TRONG TUẦN – SAU NGÀY SABBATH”Mat 28:1 … Mark 16:9 … Luke 24:1 , 13 … John 20:19 , 26 .

2. 1 Corinthians 9:20 … Paul thật tình không muốn nói về ngày Sabbath , nhưng khi ông cần phải giảng đạo cho người Jews , ông cần phải nói tới ngày này (giống như đây mới đúng là ngôn ngữ của họ , để họ có thể hiểu được về Chúa) .. vì đối với người Jews , ngày Sabbath quá to lớn , to lớn đến nỗi họ thờ phượng ngày này , chứ không phải thờ phượng Chúa .

3. Acts 18:6 .. Nhưng tới khi những người “Jews” chống lại Paul , ông nóng giận bỏ họ , rồi ông bắt đầu đi qua bên người “Gentiles , tức là những người không phải Jews” … từ khi bước qua thế giới người Gentiles , ông không hề đề cập gì tới ngày Sabbath nữa .

4. Colosians 2:16 … Ngày Sabbath không còn được coi là quan trọng nữa .

Tại sao lại có problem này ở đây ??

Đúng ra người Jews , họ phải dùng ngày Sabbath để “thờ phượng Chúa” .. nhưng họ giống như “thờ phượng ngày Sabbath” thay vì thờ phương Chúa … họ đi quá xa với ý nghĩa của ngày Sabbath , tới mức độ , họ làm cái cầu thang máy “The Sabbath elevator” .. vào đó , họ không bấm số gì cả , cửa cứ mở mỗi lầu , lầu nào muốn , thì họ bước ra , mất rất nhiều thì giờ vô lý để xử dụng cái cầu thang máy này

*****

Các bạn coi youtube này , thì sẽ thấy được sự vô lý , đi quá xa của người Jews về ngày Sabbath

http://www.youtube.com/watch?v=0Psf6atoivI

correction: đi lên thì đi 1 lèo cho tới nóc .. nhưng đi xuống , thì mở cửa ở mỗi lầu .. ấy dà da .. lâu quá xá quà xa

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: