Skip to content

Ngày Sabbath – Saturday (phần 2)

February 4, 2013

Colossians 2:16-17những người sống dưới thời Tân Ước không còn phải giữ luật Ngày Sabbath nữa , nhưng họ đặt SỰ TRÔNG CẬY CỦA HỌ VÀO CHÚA JESUS CHRIST .

Colossians 2:14 … Vì sao ? Vì những luật lệ trong thời Cựu Ước đã được xóa bỏ tại thập tự giá của Chúa Jesus .. bước vào thời Tân Ước , chúng ta chỉ đặt SỰ TRÔNG CẬY CỦA MÌNH VÀO THẬP TỰ GIÁ CỦA CHÚA JESUS CHIRST MÀ THÔI .

(Khi Vân nói chữ TRÔNG CẬY ở đây .. ý Vân muốn nói .. QUA ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA CHÚNG TA , PHẢI CHO THẤY CHÚNG TA TRÔNG CẬY VÀO ĐẤNG CHRIST .. chứ không phải , miệng thì nói TRÔNG CẬY , nhưng hành động thì PHẠM TỘI , CHỐNG NGHỊCH LẠI CÙNG ĐỨC THÁNH LINH , thì cái đó hoàn toàn KHÔNG CÓ TRÔNG CẬY GÌ TRONG ĐÓ CẢ)

******

Ngày Sabbath là 1 trong những điều luật nằm trong thời Cựu Ước

Galatian 4:9-10 .. Nhưng khi mà Chúa đã biết chúng ta rồi , và chúng ta cũng đã biết Chúa rồi .. thì tại sao chúng ta quay trở lại , làm nó lệ cho những cái “tin dị đoan” mà trước đây chúng ta đã làm khi chưa biết tới Chúa (giống như coi ngày lành , tháng tốt … để làm chuyện này , chuyện kia)

Romans 6:14Vả lại , sống vào thời Tân Ước , chúng ta không còn phải sống dưới LUẬT LỆ nữa , mà là sống dưới ÂN ĐIỂN .. đó là tin nhận vào Chúa Jesus Christ để được cứu .. hay còn nói trong Galatians 4:1-26

******

Còn bây giờ , 1 câu hỏi khác lại được đưa ra … “Ngày Sabbath là Saturday hay Sunday ??”

– Kinh thánh không hề nói “Hội thánh đầu tiên nhóm họp lại với nhau vào ngày Sabbath – Saturday” .. nope

– Nhưng Kinh thánh có nói “Hội thánh nhóm họp lại với nhau vào ngày Đầu Tuần – Sunday” …. Acts 20:7 .. 1 Corinthians 16:2 ..

Vậy chúng ta có thể đi tới kết luận … Hội thánh đầu tiên nhóm họp vào ngày đầu tuần Sundays , chứ không phải ngày Sabbath – Saturdays

Revelation 1:10Ngày đầu tiên trong tuần “Sundays” được coi như là ngày “The Lord’s Day” … dùng để ghi nhớ Chúa Jesus chính là người đầu đàn dẫn chúng ta đi tới Đức Chúa Trời .

*****

Đi tới kết luận:

Romans 14:5-6a .. có người cho ngày này tốt hơn ngày kia .. nhưng cũng có người cho ngày nào cũng giống nhau , không khác gì cả ..

Khi chúng ta nhìn 1 ngày , chúng ta sống ngày đó sao cho VINH HIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI .. ăn uống , cám ơn Chúa cũng vậy , mọi thứ đều cho VINH HIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI .

ngày nào cũng như ngày nấy .. ngày nào cũng thờ phượng Chúa hết .. chứ không phải chỉ thờ Chúa 1 ngày Sunday .. mấy ngày khác thì không cần biết Chúa là ai .. mà người ta có cái tên đặt cho những người này , đó là “Sunday Christians

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: