Skip to content

Phật Giáo vs. Thiên Chúa Giáo (phần 1)

February 6, 2013


Ở đây , Vân không muốn đem “Kinh” của 2 bên ra nói chuyện .. Vân chỉ muốn đem những chuyện mắt thấy , tai nghe ra nói .. bạn không cần phải là 1 nhà tiến sĩ , 1 nhà thần học , 1 nhà thông thái mới thấy được những chuyện mà Vân đem ra so sánh ở đây .. bạn chỉ cần là 1 người “dám nhìn sự thật” thì bạn sẽ thấy được những điểm Vân nêu ra ở đây .

Tôn giáo nào cũng có “con sâu làm rầu nồi canh” .. Vân cũng không muốn đem những con sâu đó ra đây nói chuyện … nhưng mỗi một tôn giáo đều cho chúng ta thấy “cái nhìn chung về tôn giáo đó” .. điểm này chính là điểm Vân muốn nói ở đây

****

1. Khoan đi vào chi tiết , mình hãy nhìn “the big picture” trước khi mình đi sâu vào chi tiết

– Những nước thờ phật , thờ hình tượng (có thể tiêu biểu như Vietnam , Thailand , Laos ? Ấn độ ? Tibet của ông Dalai Lama , Vân không kể xiết hết được) ..

Bạn thấy đời sống của họ có được phật hay hình tượng chúc phước cho họ không ?? hay họ sống trong nghèo khổ , tối tăm , trong sự đàn áp ??

Nếu phật hay hình tượng linh thiêng , thì tại sao họ lại không chúc phước cho những người thờ họ .. mà họ cứ nhắm mắt làm ngơ , để cho những người đó phải sống trong cảnh lầm than , nghèo đói .. càng thờ họ , thì những người này lại càng nghèo đói , trình độ dân trí càng thấp kém ??

– Những nước thờ Chúa , đi vào những nước này , bạn thấy nhà thờ rải rác ở khắp mọi nơi (có thể tiêu biểu như Canada , Mỹ , và mấy nước châu Âu)

Bạn thấy đời sống của họ có được Chúa chúc phước cho họ không ?? họ có sống trong nghèo khổ , tối tăm , đàn áp không ??

Nhìn Jerusalem , tại sao đây là đất Chúa , mà họ lại gặp phải nhiều chiến tranh ?? dù đây là đất Chúa , nhưng nói chung , những người Jews cho là họ “thờ Đức Chúa Trời” , nhưng “chống lại Chúa Jesus” .. it’s a long story , đại khái Vân có thể nói “họ không biết họ đang làm gì .. vì Đức Chúa Trời gởi Chúa Jesus xuống trần gian này , một khi họ chống Chúa Jesus , có nghĩa là họ đã chống lại Đức Chúa Trời .. giống như Mỹ gởi tòa đại sứ qua Vietnam , nếu Vietnam chống lại tòa đại sứ của Mỹ , thì có nghĩa là Vietnam chống lại Mỹ”

Nói chung , những nước thờ Chúa … họ có trình độ văn hóa cao , họ không đi tin vào những cái dị đoan vớ vẫn , họ có 1 đời sống căn bản cao (khiến những người ở nước thờ hình tượng .. cho rằng đất nước của họ là thiên đàng tại thế)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: