Skip to content

Chúa có phải muốn con cái của Ngài nghèo không ?

February 7, 2013


Ở đây , Vân tạm ngưng phần mình đang nói , để trích dẫn Kinh thánh cho nhiều người hiểu lầm rằng “mình phải nghèo xơ nghèo xác thì mới gọi là tu … còn mình có tiền thì không thể nào gọi là tu

Ý nghĩ này .. làm cho nhiều ông thầy chùa , mặc dù có tiền trong túi , lo cho “chùa mới , chùa đẹp , đất chùa rộng rãi” .. nhưng phải làm như mình nghèo xơ , nghèo xác , đi chân không , cầm bình đi xin ăn .. để người ta nhìn vào thấy quả thật “đúng là mình nghèo , mình tu” .. 1 hình thức họ lường gạt phật tử , chứ không phải tốt đẹp gì đâu .

****

Deu 31:20 … Chúa hứa ban cho Abraham và dòng dõi ông “xứ đượm sữa và mật” , nhưng khi họ vào được xứ này rồi , thì lại quay qua thờ phượng những hình tượng khác

Nếu Chúa ban cho “xứ đượm sữa và mật” .. Chúa muốn cho dòng dõi Abraham nghèo ??

****

1 King 3:13 .. Chúa ban cho Vua Solomon được giàu nhất trong các vua & đồng thời cũng thông minh hơn các vua … (nhưng tiếc là sau đó , ông đã chọn con đường sai lầm , khi cưới nhiều bà vợ thờ các hình tượng , để rồi theo họ thờ hình tượng , phạm tôi cùng với Chúa)

Nếu Chúa ban cho “Vua Solomon giàu nhất trong các vua” .. Chúa muốn cho chúng ta nghèo ??

***

Malachi 3:10 .. Chúa thách đố chúng ta dám dâng 1/10 cho Ngài , để rồi được Ngài đổ ơn phước trên trời xuống cho chúng ta

Nếu Chúa hứa “đổ ơn phước trên trời xuống cho chúng ta” .. Chúa muốn cho chúng ta nghèo ??

***

Nhưng cái giàu có mà Chúa ban cho chúng ta .. có phải là để chúng ta ôm nó cho riêng mình ?? hay để chia sẻ cho người khác ??

– Nếu chúng ta ôm nó cho riêng mình .. thì đó là hành động chúng ta “YÊU MẾN CÁI GIÀU CÓ CỦA ĐỜI NÀY

– Nhưng nếu chúng ta chia sẻ cho người khác .. thì đó là hành động chúng ta “YÊU MẾN NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THIÊN ĐÀNG

****

Mat 25:31-46 .. Chúa cho những người nào “cho người khác đồ ăn , thức uống” vào thiên đàng .. còn những người nào “không cho người khác đồ ăn , thức uống” thì vào địa ngục .

Nếu Chúa muốn mình nghèo ?? thì sao mình có đồ ăn thức uống để mà cho người khác ??

Nhưng 1 khi Chúa đã cho mình đồ ăn thức uống , mà mình bo bo giữ nó cho mình , chứ không nghĩ gì tới người khác , thì điều này sẽ làm cho Chúa không đẹp lòng

(Vân hy vọng bạn hiểu sự khác biệt to lớn giữa những chuyện này , Vân đại khái đề cập ở đây , sau này Vân sẽ nói sâu vào chi tiết hơn)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: