Skip to content

Phật Giáo vs. Thiên Chúa Giáo (phần 2)

February 7, 2013


Phật giáo không lo được gì cho xã hội .. những cái gì mà họ lo được , chỉ toàn là những chuyện mê tín , dị đoan (Vân sẽ nói vào phần sau này) .

Vân không biết “cái này có phải là những con sâu làm rầu nồi canh không?”

Nhưng có nhiều thầy chùa “với dáng điệu thê thảm, cầm cái bình , đi chân đất , khất thực, mà mình có thể dịch nghĩa là đi xin ăn?” .. nhìn những ông thầy chùa này, gợi cho mình 3 câu hỏi

i. Phật tử không lẽ không dâng tiền cho chùa ?? mà nếu đã có phật tử dâng tiền cho chùa , thì tại sao lại có những ông thầy chùa bước ra xin ăn một cách thống khổ , thê thảm thế này ?? ăn chay đâu có tốn bao nhiêu , mà sao mấy ông này vẫn còn thiếu thốn , phải đi xin nữa ??

ii. Ổng nghèo khổ như vậy , mình phải thương xót , cho ổng.. chứ làm gì có chuyện ở đó mà chờ đợi , để được ổng cho mình ?

iii. Tại sao ổng thờ phật từ ngày này qua ngày kia , tháng này qua tháng nọ , mà ổng vẫn sống trong sự thê thảm như vậy ?? không lẽ ổng không được phật nào chúc phước cho ổng sao ?? phật ơi , ông ở đâu , mà sao ông không chúc phước gì cho những người thờ phượng ông vậy ??

*****

có 1 số người cho rằng “họ theo tôn giáo , không hề cầu nguyện để được chúc phước , không hề cầu nguyện để được cơm no áo ấm

những người này .. 1) họ đạo đức giả … 2) họ không biết , tính trên đầu người , mỗi người , ít nhất 1 năm , họ cũng tới chùa 1 lần , thắp nhang , cầu nguyện cho “GIA ĐÌNH LÀM ĂN ĐƯỢC PHÁT TÀI , NHÀ CỬA ĐƯỢC ÊM ẤM”

những lời cầu nguyện này , không phải là những lời cầu nguyện “XIN ĐƯỢC CHÚC PHƯỚC SAO ??”

có ai tới chùa thắp nhang , đơn giản chỉ để cầu nguyện “KIẾP SAO CHO CON ĐƯỢC TRỞ LẠI LÀM NGƯỜI THÊM 1 LẦN NỮA , CHỨ ĐỪNG LÀM CON SÚC SANH” không ??

VẤN ĐỀ Ở ĐÂY … là họ cầu nguyện “cơm no áo ấm , hạnh phúc gia đình” hoài hoài hoài hoài .. mà không có ông phật hay ông thần nào ban cho họ được toại nguyện cả … ĐÓ MỚI LÀ VẤN ĐỀ

các bạn có tin không ??

thậm tệ hơn , là có nhiều người còn đem “ông thần tài” về thờ (vậy đừng có nói kiểu “không xin tiền bạc” nha … hay tại vì xin hoài mà không có .. bây giờ nói cho lối , là “không có xin?”)

“thần tài” đầy rẫy trong gia đình Vietnam … mà có được mấy gia đình giàu ??

trong khi xứ Bắc Mỹ này , người ta không cần “thần tài” .. mà người ta vẫn có 1 đời sống căn bản cao , có trình độ học vấn cao .. uhmmm , là tại sao vậy cà ?

(to be continued)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: