Skip to content

Lá thơ dành cho Phật tử còn ở Vietnam

February 11, 2013

Thứ nhất , Vân viết bài này cho các phật tử còn ở Vietnam , chứ không phải cho các phật tử đã rời Vietnam .. có sự khác biệt gì ở đây ?

– Phật tử ở Vietnam .. còn sống trong 1 quốc gia , mà chùa chiền rải rác khắp nơi .. đức phật của họ tiếp tục nhắm mắt mỉm cười .. problems của họ vẫn còn đó , chứ không được giải quyết

– Phật tử đã rời Vietnam .. họ sống trong 1 quốc gia , mà nhà thờ rải rác khắp nơi .. Chúa ban phước cho quốc gia họ đang sống .. nếu so sánh , problems của họ không còn giống như những người còn đang ở Vietnam

****

Thứ hai , bạn có thể “lường gạt người khác” .. nhưng bạn không thể “lường gạt chính lương tâm mình”

– bạn có thể binh vực cho phật giáo thế này , phật giáo thế kia (để người khác nhìn vào thấy bạn đang đi trên con đường chính nghĩa)

– nhưng tận đáy lòng bạn , bạn cũng biết “mình cầu nguyện , mà phật cứ nhắm mắt lại , mĩm cười .. không hề trả lời gì về sự cầu nguyện của mình

bạn có thể dối người khác .. nhưng lương tâm bạn , không cho phép bạn dối với chính bản thân mình

****

1. Nếu bạn là 1 người “tin vào chuyện đi chùa thắp nhang , lễ phật , cầu nguyện”

thì bạn hãy suy nghĩ lại “mình đã cầu nguyện những gì với đức phật?”

phật có trả lời mình không ?? hay ông rất từ bi , bác ái , nhắm mắt lại , miệng cười cười .

rốt cuộc , bạn không được sự trả lời .. nghèo cũng nghèo , rách cũng rách , đói cũng đói , bị đàn áp vẫn bị đàn áp .

để lần sau , mỗi lần “đi chùa thắp hương” , là bạn phải suy nghĩ lại “mình có phí thì giờ đi làm 3 chuyên ruồi bu này không ?”

****

2. chuyện của mấy ông thầy chùa “đi xin ăn” , chứ không phải “đi xin tiền”

a. để dạy cho phật tử biết bố thí .. wow , 1 tên nghe kiêu , nghe nổ quá chừng

làm cứ như ở vietnam , thiếu người nghèo , thiếu người ăn xin .. nên mấy ông thầy chùa phải hy sinh bước ra khỏi chùa .. dạy cho phật tử biết bố thí ??

vậy còn mấy người nghèo , mấy người ăn xin khác thì sao ?? họ không tồn tại ?? không có mặt trên mảnh đất vietnam sao ??

b. mấy ông đó đi “xin ăn” , chứ không có “xin tiền” .. Vân nghĩ , chắc có người bỏ vô cái thùng “nắm cơm , nắm xôi , miếng bánh mì , miếng tàu hũ , miếng mì căn , bất cứ miếng gì đồ chay thì họ bỏ vào cái thùng đó”

cứ tưởng tượng như vậy thôi , Vân không hiểu “khi đem cái thùng đó về chùa , cái thùng đó sẽ giống cái thùng gì nhỉ ??”

c. Vietnam là 1 nước có guồng máy phật giáo rất hệ thống .. đồng thời cũng là 1 nước có guồng máy tệ đoan xã hội rất hệ thống (nào là tham nhũng , bán gái cho nước ngoài , cho đại gia , cướp bóc , giết người , lường gạt .. kể không hết)

phật giáo khoan dạy cho phật tử “biết bố thí” đả .. mà hãy dạy cho họ cách sống “từ bi , bác ái” như lời phật dạy

bạn nói “công giáo , tin lành” dở lắm .. Vân hy vọng “phật giáo giỏi hơn?” .. dạy người vietnam biết sống sao cho giống “con người” .. chứ đừng tham nhũng từ trên xuống dưới , từ trái qua phải , lấy tiền đó tập đi bố thí cho mấy ông thầy chùa .. trông kỳ lắm , làm vậy , thầy chùa nuốt sao cho vô tiền tham nhũng đó chứ ??

***

Vân hỏi thiệt … những người phật tử còn sống ở Vietnam .. các bạn có muốn

– 1 Vietnam bỏ đi , hay bớt đi “vấn đề tham nhũng , từ trên xuống dưới , từ trái qua phải” không ?

– 1 Vietnam bỏ đi những tệ nạn “bán gái ra xứ ngoài , bán gái cho mấy đại gia” không ?

– 1 Vietnam bỏ đi những chuyện “cướp bóc , giết người , xách dao rượt nhau trên đường phố giữa lúc đông người” không ?

– 1 Vietnam không còn “sống dưới chế độ cộng sản , không còn bị đàn áp bởi Trung quốc (như Tibet hiện nay)” không ?

Hãy thử cầu nguyện với đức phật của bạn .. xem đức phật có dọn dẹp sạch sẽ được những chuyện này không ??

Nếu đức phật vẫn im lặng , nhắm mắt , mĩm cười .. mà không dẹp sạch 1 xứ Viêtnam thờ ông ta .. thì mình hãy lấy vài phút , ngồi im lặng , suy nghĩ lại

cảm ơn rất nhiều

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: