Skip to content

Phật Giáo vs. Thiên Chúa Giáo (phần 3)

February 12, 2013


Bên Phật giáo tin vào thuyết LUÂN HỒI … mà Vân hỏi rất nhiều người phật tử .. không ai có thể trả lời được .. nếu có trả lời được , thì họ chỉ nói “vì còn ở trong bóng tối , nên không thấy được , chờ tới khi nào ra khỏi bóng tối , mới thấy được”

chu mèn , tôn giáo mà ở trong bóng tối , thì quả thiệt tôn giáo đó là tà giáo

**

những câu hỏi mà phật tử không thể nào giải thích được (dù họ tin vào thuyết này)

– có tất cả mấy kiếp ?

– đã qua mấy kiếp rồi ?

– còn mấy kiếp nữa ?

– nếu tu không xong , thì sẽ trở lại từ lúc ban đầu .. định nghĩa “tu không xong” ? không “từ bi bác ái” ? vậy phật tử nào cho rằng mình “từ bi bác ái” ? nghe cách phật tử nói chuyện , Vân cũng cần họ định nghĩa lại “từ bi bác ái” là gì ?

– kiếp trước làm gì ?

– kiếp sau làm gì ?

– trong 1 đám phật tử … ai kiếp sau sẽ được lên thành phật ?? hay tất cả đều phải đi xuống âm phủ hết ?? nên mới có chuyện đốt vàng mã để những người này được làm đại gia dưới âm phủ ?? chứ nếu lên niết bàn rồi , thì ai cần vàng mã trên đó nữa ??

***

Thật tình , Vân không hiểu “phật tử có bao giờ suy nghĩ những câu hỏi này không ?? có bao giờ tìm giải đáp cho những câu hỏi này không ??”

Nếu bạn chưa tìm ra được giải đáp .. thì Vân mong bạn phải tiếp tục tìm kiếm .. để có được 1 giải đáp khoa học , 1 giải đáp chấp nhận được

Chứ không phải giải đáp kiểu “còn ở trong bóng tối , nên không thấy được , chờ ra ngoài bóng tối , thì mới thấy” ..

Coi chừng , tới lúc ra khỏi bóng tối , thì thấy “lò lửa của Chúa dành cho những người quay qua thờ hình tượng” .. thì lúc đó , không còn quay đầu trở lại kịp nữa .. mọi chuyện đã “lỡ làng” hết rồi .

(to be continued)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: