Skip to content

2 cái chết & 2 cái sống

February 14, 2013

Cái sống chết thứ nhất , thì ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được

– ai trong chúng ta , còn ngồi đây , tức là còn sống (còn cơ hội quyết định để TIN CHÚA)

– tới khi nhắm mắt , nín thở , nghĩ xã hơi rồi , tức là đã chết (sách CƠ HỘI ĐÓNG LẠI, chỉ còn ngồi đó chờ NGÀY PHÁN XÉT)

***

Cái sống chết thứ hai , thì mang tính chất ĐỜI ĐỜI , chứ không phải chỉ giới hạn trong 1 thời gian 50-60-70-80-90-100 năm

Sau Ngày Phán Xét ….

– ai được Chúa cho vào thiên đàng , thì sẽ được sống đời đời … đây là cái sống được nói trong câu Kinh thánh John 11:25-26 … Đức Chúa Jesus phán rằng “Ta là sự sống lại (2) & SỰ SỐNG , kẻ nào tin ta thì sống (2), mặc dù đã chết (1) rồi.. còn ai sống (1) và tin ta , thì không hề chết (2) ..

Trong câu này , cả cái sống (1 & 2) + cái chết (1 & 2) được đề cập ở đây ………. đố các bạn hiểu được “cái nào là cái nào mà Jesus dùng cho mỗi chữ ở đây” ?? thôi để Vân để số vô , cho các bạn dễ hiểu (just in case )

– ai bị Chúa cho vào hỏa ngục , thì sẽ được chết đời đời … đây là cái chết được nói trong câu Kinh thánh Romans 6:23 “Tiền Công của Tội Lỗi là Sự Chết Đời Đời”

***

2 thắc mắc mà chúng ta có thể hỏi …

1. Có phải ai cũng chết “cái chết thứ nhất” không ?

Không , có những người sẽ sống cho tới Ngày Phán Xét Thình Lình tới .. trong trường hợp này , thì họ chưa kịp chết “cái chết thứ nhất” .. Chưa kịp có cơ hội đi tới Sheol/Hades thì Ngày Phán Xét đã tới rồi .. nếu trường hợp này xảy ra , tốt cho họ thay nếu họ đã TIN CHÚA , nhưng kinh hoàng cho họ thay nếu họ CHƯA TIN CHÚA phải đối diện với CƠN THẠNH NỘ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI .

Sẽ có nhiều người trong chúng ta nhảy tưng tưng lên .. nói rằng CHÚA KHÔNG HIỀN TỪ , KHÔNG THƯƠNG YÊU KẺ THÙ , THÌ SAO NGÀI DẠY CON CÁI NGÀI THƯƠNG YÊU KẺ THÙ

Bạn nên nhớ

Thứ nhất , Chúa không phải là người mà mình có thể cho là “con nít” , muốn nói gì thì nói , muốn hồ đồ gì thì hồ đồ , muốn lường gạt gì đó thì lường gạt .. NGÀI NHÌN THẤY TRÁI TIM CỦA MỖI MỘT CHÚNG TA .. VÀO NGÀY PHÁN XÉT , NGÀI KHÔNG THIÊN VỊ , NGÀI CŨNG KHÔNG CẦN LUẬT SƯ .. NGÀI MÀ XỬ CHÚNG TA , KHÔNG ĐẸP , KHÔNG CÔNG BÌNH , THÌ NGÀI KHÔNG PHẢI LÀ CHÚA

Luật lệ con người , hễ bạn ra tòa , bạn có tiếng tăm , có tiền .. là bạn ngồi trên cả luật lệ

Nhưng luật của Chúa , không phải như vậy , không cần biết bạn có bao nhiêu tiếng tăm , bao nhiêu tiền .. ĐÚNG LÀ ĐÚNG , SAI LÀ SAI … đó là cái KHÔNG THIÊN VỊ CỦA CHÚA .

Thứ hai , trong khi bạn còn là tội nhân, thì Đức Chúa Trời đã gởi Con Một Của Mình Là Chúa Jesus xuống chết thay cho bạn (bạn còn nói được câu “Ngài không yêu thương kẻ thù của Ngài” ?? nếu không yêu thương , thì mắc gì Ngài phải gởi Jesus xuống chết thay cho tội lỗi của bạn ??”)

Nhưng 1 khi “cái phao” đã được ném đi .. nếu bạn “ôm giữ lấy cái phao đó” thì bạn sẽ sống .. nhưng nếu bạn “không ôm giữ cái phao đó” thì bạn chết đuối .. điều rất là đơn giản dễ hiểu , right ???

2. Khi thân nhân mình chết rồi , mà không tin Chúa , mình có thể cầu nguyện cho thân nhân mình vào thiên đàng sống đời đời được không ?

Câu trả lời là Không … chỉ những ai có PERSONAL RELATIONSHIP VỚI CHÚA thì mới được bước chân vào HIS KINGDOM thôi ..

Thân nhân của bạn chối bỏ Chúa , không hề muốn biết Chúa .. tự nhiên bạn cầu nguyện cho họ vào thiên đàng .. Chúa có biết họ là ai đâu , mà cho họ vào His Kingdom được

Cũng là 1 điều dễ hiểu phải không ??

Cứ hiểu như thế này cho dễ “HỒN AI NẤY GIỮ” ..

TIN CHÚA THÌ “IN” … KHÔNG TIN CHÚA THÌ “OUT”

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: