Skip to content

Film về Chúa Jesus

February 15, 2013

Cuộc đời Chúa Jesus (full) …. http://www.youtube.com/watch?v=tZExpeH1Bww

****

CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU (full) http://www.youtube.com/watch?v=-5q2WSa2wmE(Passion of Christ)

****
Isaiah 53:4 … Thật , Người đã mang “SỰ ĐAU ỐM CỦA CHÚNG TA” , đã gánh “SỰ BUỒN BỰC CỦA CHÚNG TA” .. mà chúng ta lại tưởng rằng “NGƯỜI ĐÃ BỊ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNH & ĐẬP & LÀM CHO KHỐN KHỔ”
Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: