Skip to content

Chúa Jesus là “monk” ở Ấn độ ?? .. và 1 vài chi tiết khác nữa ?? (1)

February 18, 2013

Vô tình , youtube này gợi sự chú ý cho Vân , Vân tìm hiểu xem youtube này nói cái gì .. rồi Vân phân tích cho các bạn xem “chuyện gì đang xảy ra ở đây”

 


***

ok, đầu tiên là Vân phải nói

“Ấn độ rất tham lam , có ông phật thích ca rồi chưa đủ , họ còn muốn có luôn cả Đức Chúa Jesus Christ nữa”

bằng cách , họ đặt chuyện “chuyện có trong Kinh thánh , thì họ không nói .. còn chuyện không có trong Kinh thánh , thì họ lại nói” .

có 3 điểm chánh mà Vân muốn đưa ra .. điểm 1 và 2 nếu đi chung với nhau thì dễ hiểu hơn , nhưng Vân phải tách nó ra làm 2 , để phân tích được kỹ lưỡng hơn .

***

1. Trong Kinh thánh có kể từ khi Chúa Jesus sanh ra cho tới khi Ngài 12 tuổi .. Luke 2:41-52 .. Sau đó Kinh thánh bắt đầu vô giai đoạn Chúa Jesus đi giảng đạo lúc 30 tuổi .. Luke 3:23 … đó là những gì được nói trong Kinh thánh

Còn đây là những gì họ nói mà Kinh thánh không có nói

– Họ kêu giai đoạn này là The Unknown Years hay The Lost Years of Jesus .. 13 tuổi cho tới 29 tuổi + thời gian gọi là “sau khi Chúa Jesus sống lại”

– Dựa vào “3 ông vua từ hướng đông tới thăm Jesus lúc Ngài mới được 2 tuổi” .. họ cho rằng .. trong thời gian “The Lost Years” này , Jesus đã đi qua Ấn độ , học lý thuyết , học phù phép gì bên đó , rồi quay trở về Do thái , giảng những “thuyết phật” và làm “phù phép phật” trong thời gian 3 năm Ngài đi giảng đạo ở Do thái

***

Trước tiên , chúng ta cần xác minh xem “3 ông vua này từ đâu tới” ?

– Có 3 quốc gia từ bên East của Do thái , đó là “Persia , Arabia , Babylon” .. chứ không có Ấn độ trong này (east này thì quá ư , quá ư là xa rồi)

http://wiki.answers.com/Q/Where_did_…_men_come_from

– Họ không đi trực tiếp tới Bethlehem , mà họ đi đánh vòng qua Jerusalem trước , vì họ nghĩ “Vua là phải được sanh ở kinh đô” , nhưng sau đó họ mới biết được là mình phạm 1 cái lỗi “giết người” , vì họ đã làm cho King Herod The Great sau này giết những em bé từ 2 tuổi trở xuống , họ mới quay qua Bethlehem , thì lúc này Jesus đã được 2 tuổi .. nên nhớ là ngày xưa họ đi lạc đà , mang theo nhiều hành lý , họ không phải đi lẹ giống như chúng ta ngày nay lên xe , đạp ga là phóng chạy … không có thể nào , họ từ 1 cái nước Ấn độ qua gặp Chúa được .. nói theo đường “chim bay” , từ Ấn độ qua Jerusalem là 4,024km .. hay tại sao Jesus phải đi xa tới mức độ này , để đi tới Ấn độ ??

http://www.prokerala.com/travel/dist…/to-new-delhi/

***

– Sau đó , chúng ta tìm hiểu xem “Kinh thánh có gợi 1 ý tí ti gì về việc Jesus lánh mặt khỏi Nazareth trong thời gian này không ?”

Hoàn toàn là KHÔNG … đố bạn đọc trong Kinh thánh , ráng lôi ra 1 điểm nào có nói “oh , trong thời gian này , không thấy Jesus đâu cả” … thì Vân có thể cho , cho rằng họ nói đúng đi , là Jesus đã đi qua tuốt tuốt tuốt luốt bên Ấn độ , để ở bên đó .

– Kinh thánh không đề cập nhiều tới Joseph .. nhưng chúng ta không thấy sự xuất hiện của ông .. chúng ta có thể hiểu .. vào 1 thời điểm nào đó , Joseph đã chết .. và Jesus là con trai trưởng , phải tiếp tục nghề thợ mộc của Joseph để nuôi sống Mary và mấy người em của mình

Mat 13:55 .. khi thấy Jesus làm những phép nhiệm mầu , người ta đã hỏi với nhau “có phải Ngài là con của Joseph & Mary & có các em trai ở bên cạnh chúng ta không ?”

chứ họ không hề nói “oh, đó có phải là Ngài đã biến đi mất 1 thời gian rồi , bây giờ trở về , làm phép lạ ở giữa vòng chúng ta không ??” .

nếu họ nói câu này , thì Vân có thể , có thể cho là Jesus đi tuốt tuốt tuốt luốt qua Ấn độ .. nhưng họ không nói câu này .

****

Rồi còn những chuyện như “dấu bàn chân , rồi cách chôn cái quan tài” .. thì chuyện này hết sức buồn cười

Không lẽ Jesus đứng ở đó , cho người ta in dấu bàn chân Ngài xuống ?? ai cũng có bàn chân cả , ai cũng có thể làm dấu này được , chứ đâu phải chỉ có 1 mình Jesus mới làm được , còn dấu đinh trên bàn chân ?? chuyện nhỏ .. người Ấn độ còn nuốt được đinh nữa , thì chuyện dấu đinh trên bàn chân có là chuyện gì “big deal” đâu .. tsk tsk tsk … họ đi trên đinh , nằm trên đinh , cứ như “ăn cơm bữa”

(to be continued)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: