Skip to content

Chúa Jesus là “monk” ở Ấn độ ?? .. và 1 vài chi tiết khác nữa ?? (2)

February 18, 2013

2. Vấn đề thứ hai , là họ nói

– Những người bị crucified cần phải 1 thời gian lâu sau mới chết .. nhưng Jesus mới có 5-6 tiếng đồng hồ , mà đã cho rằng chết rồi .. thì họ không tin , họ cho rằng “Jesus vẫn còn sống , hoặc là near death experience thôi, chứ không hẳn chết, rồi sống lại” .. còn khi môn đồ đem thuốc thơm vào , thì những thuốc thơm đó là để chữa bịnh , chữa cho Jesus được sống lại

***

Câu trả lời của Vân cho sự suy luận này …

a. Jesus không có bịnh gì cả , mà nói những người này đem thuốc vào chữa bịnh cho Ngài … bạn thử treo trên thập tự giá .. cái ngực bạn , buồng phổi bạn căng ra như thế nào , bạn thở không được , cái này có phải là bịnh không ?? KHÔNG .. khi buồng phổi thở không được , bạn đem thuốc gì vào để chữa cho buồng phổi thở được ???

***

b. Vân trưng dẫn những câu Kinh thánh (chuyện gì đã xảy ra cho Jesus) … nếu ai cho rằng , sau khi trải qua những biến cố này , mà họ còn sống , để đi qua tuốt tuốt tuốt Ấn độ .. thì cho Vân biết … vì người đó nên được ghi danh vào Guinness Record .

– Chúa Jesus bị lính La Mã đánh đập tàn nhẫn .. John 19:1

– Sau đó , họ cho Ngài vác thập tự giá đi tới đồi Golgotha , cũng tiếp tục vẫn còn bị đánh đập tàn nhẫn … trên đường đi , Ngài không đi nỗi , nên Simon of Cyrene phải vác thập tự giá thay thế Ngài .. Mark 15:21

– Ngài bị treo trên thập tự giá 6 tiếng đồng hồ , từ 9AM tới 3PM … Mark 15:25 , 33

– Vào lúc 3 giờ , vì ngày hôm sau là Saturday Sabbath day , nên họ đánh gãy giò 2 tên cướp vì họ còn sống (Kinh thánh không hề nói là họ bị đánh đập giống như Jesus đã bị đánh đập , có thể vì vậy , mà họ sống lâu hơn ?) .. còn Jesus thì đã chết rồi , nên họ lấy “spear” đâm vào hông Ngài … thì nước và máu chảy ra .. John 19:34

– Sau đó , họ đem Ngài xuống chôn … John 19:40

***

Những sự kiện Vân kể ở trên , nếu ai trải qua những chuyện đó , mà còn sống , thì giơ tay lên , Vân sẵn sàng gọi cho Guinness Record đem họ ra làm thử , xem có phải đó là sự thật không .

Chứ họ đem những người Phillipino , không hề bị đánh đập , treo lên thập tự giá chưa tới 1 tiếng đồng hồ , thì đem xuống .. rồi đi nói chuyện ruồi bu lên .. thì thật đúng là nói chuyện “cho con nít nghe”

Chưa hết , họ còn cho .. sau đó , Jesus đi bộ qua Ấn độ nữa để tránh không bị người La Mã tìm cách giết Ngài nữa .. mèn , nói chuyện xảy ra như vậy mà vẫn còn sống , là thấy tin không nỗi .. sau đó , còn đi qua Ấn độ xa mút mù hơi , thì không biết họ dựa vào đâu mà đặt lên những chuyện này ??

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: