Skip to content

Chúa 3 ngôi (Số nhiều)

February 23, 2013

Đôi khi chúng ta không hiểu rõ được “1 Chúa”“Chúa 3 ngôi” nghĩa là gì .. Vân giải thích ngắn gọn ở đây thôi , để bạn có chút khái niệm về vấn đề quan trọng này .

***

Tại sao đây là vấn đề quan trọng ?

– Vì có những tôn giáo suy nghĩ khác ở đây .. Do Thái Giáo chỉ tin vào Đức Chúa Trời , chứ không tin vào Chúa Jesus Christ .. Jehovah Witness thì không tin rằng Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời , mặc dù họ nói là họ tin , nhưng cách tin của họ không giống như cách tin của những christians khác , họ coi Jesus là “god” , chứ không phải “God” , đó là sự khác biệt giữa bất kỳ 1 god nàoGod đầy oai quyền tễ trị vũ trụThe Church of Christ thì lại tin Chúa Jesus là con của God , nhưng không phải là God .

– Bất cứ 1 tôn giáo nào .. KHÔNG TIN VÀO CHÚA JESUS100% CON NGƯỜI100% GOD .. THÌ HỌ ĐÃ CHỐI BỎ CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI .. VÌ NẾU CHÚA JESUS KHÔNG CÓ CẢ 2 CÁI NÀY , THÌ NGÀI KHÔNG THỂ NÀO CHẾT THAY CHO TỘI LỖI CHÚNG TA .. VÀ ĐEM CHÚNG TA LẠI ĐƯỢC GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI”

Giống như 1 cái cầu , chỉ đụng điểm A , mà không đụng điểm B , thì sao có thể nối 2 điểm A và B lại với nhau được ??

Cái cầu đó muốn nối A và B , nó phải hoàn toàn đụng tới A , cùng hoàn toàn đụng tới B

Chúa Jesus muốn kết nối Chúa & Loài Người .. Ngài phải 100% Chúa , 100% Loài Người .. chứ nếu Ngài chỉ 1 trong 2 cái , thì Ngài không thể nào “Cứu rỗi loài người , và mang họ tới gần Đức Chúa Trời” được

Vân nhắc lại ở đây

– Chúa Jesus 100% con người .. Ngài cũng biết mệt , biết đói bụng , biết buồn , biết khóc , biết đau đớn , biết ăn , biết ngũ , giống như mỗi một chúng ta (chỉ khác có 1 điều là Ngài không bao giờ phạm tội)

– Chúa Jesus 100% Chúa .. Ngài làm được những phép nhiệm mầu .. như đi trên biển , làm bảo biển im lặng lại , chữa bịnh , đuổi ma quỷ , khiến người chết sống lại , hóa bánh ra cho hàng ngàn người ăn , phán 1 điều làm cho cây fig tree phải chết , nói tiên tri về “sự sụp đổ của thành Jerusalem , về những động đất , chiến tranh , đói kém mà loài người phải gặp khi Ngày Tận Thế đã gần đến .. mà bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được chuyện này đang xảy ra ở giữa chúng ta”

Vấn đề rất là phức tạp .. đại khái như vậy , cho bạn có khái niệm .

****

Giống như “con người” .. có người A , người B , người C .. tất cả họ đều mang “bản chất con người” .

Cũng vậy , giống như “Chúa” .. có Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Chúa Thánh Linh .. tất cả họ đều mang “bản chất Chúa” .

Cả 3 đều có dính líu chặt chẽ vào Chương Trình Cứu Rỗi Con Người

– Đức Chúa Trời .. hoạch định chương trình cứu rỗi

– Chúa Jesus .. thực hiện chương trình này

– Chúa Thánh Linh … đi kèm bên cạnh chúng ta , để chúng ta đi đường thẳng , không lệch qua phải , cũng không lệch qua trái , mà bước được tới Sự Cứu Rỗi (là SỐNG SAO CHO ĐƯỢC ĐẸP Ý ĐỨC CHÚA TRỜI)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: