Skip to content

Kinh Thánh & Khoa Học (5)

February 23, 2013

Trước khi đi tiếp , Vân tóm tắt những điểm được nêu ra ở đây .

***

Ngày thứ nhất … Ban ngày .. Ban đêm

Ngày thứ hai … Bầu trời

Ngày thứ ba … Đất và Biển tách rời nhau …. Thực Vật “trên mặt đất”

Ngày thứ tư … Mặt trời .. Mặt trăng .. Ngôi sao

Ngày thứ năm .. Động Vật “trên trời” .. Động vật “dưới nước”

Ngày thứ sáu .. Động Vật “trên mặt đất” … Con Người

Ngày thứ bảy .. Chúa nghĩ (rested)

***

The key words ở đây là “CHÚA PHÁN” ..

Có nhiều người cho rằng .. ngày thứ tư “mới có mặt trời” , thì sao ngày thứ nhất lại có “ngày và đêm” .. thì câu trả lời là “CHÚA PHÁN” .. Vào ngày thứ nhất , khi Chúa phán , thì có ngày và đêm .. Vào ngày thứ tư , cũng khi Chúa phán , thì có mặt trời , mặt trăng , ngôi sao .

Có nhiều người không chấp nhận 2 chữ “CHÚA PHÁN” .. Vân có thể hiểu được điều này

***

Để Vân phân tích ở đây “KHI NÓI TỚI TÔN GIÁO , ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI TỚI LÀ ĐỨC TIN

– Không 1 tôn giáo nào , mà nói Tôn giáo của tôi không cần có Đức tin … Tôn giáo nào cũng phải có “Đức Tin” trong đó .. Chỉ khác 1 chổ là “ĐỨC TIN ĐÓ CÓ DỰA TRÊN CÁI GÌ MÌNH NHÌN THẤY ĐƯỢC HAY KHÔNG ?”

– Trong khi bên Phật giáo , tin vào “THUYẾT LUÂN HỒI” .. họ dựa vào cái gì mà tin vào cái này ?? họ không trả lời được những câu hỏi “kiếp trước , kiếp sau , mấy kiếp vân vân và vân vân” .. nhưng họ vẫn tin .. mặc dù tin vào 1 cái gì “họ không hiểu , không hề thấy được”YES , BẠN CÓ THỂ CHO RẰNG “ĐỨC TIN HỌ MÙ QUÁNG” VÌ KHÔNG DỰA TRÊN 1 CÁI GÌ NHÌN THẤY ĐƯỢC

– Bên Thiên Chúa Giáo , Chúa nói Ngài dựng nên vũ trụ này qua “LỜI NGÀI PHÁN” .. CHÚNG TA NHÌN THẤY ĐƯỢC VŨ TRỤ NÀY , chúng ta nhìn thấy được “mặt trời , mặt trăng , trái đất , ngôi sao , và hằng hà sa số những hành tinh khác” .. DĨ NHIÊN MẤY CÁI NÀY KHÔNG THỂ NÀO XUẤT HIỆN THEO THUYẾT BIG BANG .. vì nếu từ 1 khối mà nó boom lên , thì tại sao lại có 3 cái hoàn toàn khác nhau 1 cục lửa nóng rực mặt trời , 1 cái đẹp thơ mộng mặt trăng , 1 cái tràn đầy nhựa sống trái đất ..

Nếu Thuyết Big Bang không thể nào có lý , thì Thuyết Sáng Tạo phải có lý .. còn nếu bạn cho cả 2 đều không có lý , vậy cái gì có lý , cái gì GIẢI THÍCH ĐƯỢC VỀ SỰ HIỆN HỮU CỦA VŨ TRỤ NÀY ??

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: