Skip to content

Kinh Thánh & Khoa Học (6)

February 23, 2013


Ở đây , Vân phải nhấn mạnh những câu Kinh thánh này ..

Gen 1:26-28 … Đức Chúa Trời phán rằng “CHÚNG TA hãy làm nên LOÀI NGƯỜI NHƯ HÌNH TA & THEO TƯỢNG TA ĐẶNG QUẢN TRỊ loài cá biển , loài chim trời , loài súc vật , loài côn trùng bò trên mặt đất , và khắp cả đất . ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI NHƯ HÌNH NGÀI , NGÀI DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI GIỐNG NHƯ HÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI , Ngài dựng nên người nam cùng người nữ .. Đức Chúa Trời BAN PHƯỚC CHO LOÀI NGƯỜI và phán rằng “Hãy sanh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy đất , HÃY LÀM CHO ĐẤT PHỤC TÙNG , HÃY QUẢN TRỊ LOÀI CÁ DƯỚI BIỂN , LOÀI CHIM TRÊN TRỜI , CÙNG CÁC VẬT SỐNG HÀNH ĐỘNG TRÊN MẶT ĐẤT”

***

Gen 2:5-7 .. Vả , lúc đó , chưa có 1 cây nhỏ nào mọc ngoài đồng , và cũng chưa có 1 ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng “vì Jehovah Đức Chúa Trời CHƯA CÓ CHO MƯA XUỐNG TRÊN ĐẤT” , và cũng chẳng có 1 người nào cày cấy đất nữa .

SONG CÓ HƠI NƯỚC DƯỚI ĐẤT BAY LÊN TƯỚI KHẮP CÙNG MẶT ĐẤT .

Jehovah Đức Chúa Trời “BÈN LẤY BỤI ĐẤT NẶN NÊN HÌNH NGƯỜI , HÀ SANH KHÍ VÀO LỖ MŨI , THÌ NGƯỜI TRỞ NÊN 1 LOÀI SANH LINH

***

Vì thảo luận cho phần này hơi dài , nên Vân phải đưa thảo luận qua phần sau vậy

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: