Skip to content

Kinh Thánh & Khoa Học (7)

February 23, 2013

Chúng ta hãy cùng nhau phân tích những gì đã được biết qua Kinh Thánh (so far)

1. Sách Sáng thế ký được việc từ mấy mấy mấy ngàn năm trước , mà đã đề cập tới chuyện “Nước bốc hơi làm Mưa” … là chúng ta có thể thấy được “Kinh Thánh , mặc dù do con người viết ra , nhưng không phải từ sự hiểu biết riêng của con người , vì người thời đó làm gì biết NƯỚC BỐC HƠI LÀM MƯA ?? , nhưng Kinh Thánh đã được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh để Chúa có thể nói chuyện với con người” .

***

2. “CHÚNG TA” hãy tạo dựng nên vạn vật này .. Tại sao lại là “số nhiều CHÚNG TA” ??

Điều này cho thấy .. không phải chỉ 1 mình ĐỨC CHÚA TRỜI hiện hữu từ trước lúc ban đầu .. mà còn có luôn cả sự hiện diện của CHÚA JESUS và ĐỨC THÁNH LINH nữa .

Nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ “Chúa Jesus chỉ bắt đầu hiện hữu cách đây hơn 2000 năm mà thôi” .. Ngài hiện hữu từ trước lúc ban đầu , cùng với Đức Chúa Trời & Đức Thánh Linh .

***

3. Về những sự việc “SÁNG TẠO KHÁC” , chúng ta có “CHÚA PHÁN” thi sau đó sự việc được hình thành … Nhưng về sự “SÁNG TẠO CON NGƯỜI” , Chúa phán là chúng ta hãy dựng con người lên giống như HÌNH TƯỢNG NGÀI .. Nhưng cũng CHÍNH CHÚA LẤY BỤI ĐẤT NẶN NÊN HÌNH NGƯỜI , RỒI HÀ SANH KHÍ VÀO LỖ MŨI , CHO NGƯỜI TRỞ THÀNH 1 LOÀI SANH LINH

– Con thú , Chúa phán , là có nó hiện diện

– Con người , thì Chúa làm cho nó thành 1 loài sanh linh , có hình dạng giống Ngài .

Bây giờ , các bạn đã thấy được sự khác biệt giữa “con thú & con người” chưa ??

“Loài Sanh Linh” ở đây là nói tới “có linh hồn” .. chúng ta có linh hồn , con thú không có linh hồn .. chúng ta có sự thèm khát “thờ phượng” , con thú không bao giờ thèm khát tới “thờ phượng” ai cả .

Chúa cho chúng ta “sự thèm khát thờ phượng” , để chúng ta có SỰ LIÊN HỆ VỚI NGÀI .. nhưng thay vì muốn được liên hệ với Chúa , thì chúng ta lại quay qua LIÊN HỆ VỚI NHỮNG TẠO VẬT KHÁC MÀ NGÀI ĐÃ DỰNG NÊN .. có người thờ “người khác” , có người thờ “con thú” , tất cả những cái này cũng chỉ là TẠO VẬT CỦA ĐẤNG TẠO HOÁ MÀ THÔI .

Câu hỏi là TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG THỜ PHƯỢNG ĐẤNG TẠO HÓA , MÀ LẠI ĐI THỜ PHƯỢNG NHỮNG TẠO VẬT KHÁC ?

***

4. Chúa giao cho con người QUYỀN QUẢN TRỊ những tạo vật khác

Chúng ta có thấy Khoa học đang làm những gì mà Chúa giao cho con người không ?

– Trong Kinh thánh , có rất nhiều parables , sau này Vân sẽ nêu ra , Chúa Jesus ám chỉ chúng ta là “người quản gia trung thành” hay “người quản gia bất tín” … đầu tiên , chúng ta phải biết CÔNG TÁC CỦA MÌNH TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY LÀ “QUẢN GIA CHĂM SÓC NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN” .. NHỮNG CÁI GÌ CÓ TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CHÚNG TA .. MÀ LÀ CỦA CHÚA .. CHÚNG TA CHỈ LÀ NHỮNG QUẢN GIA , KHÔNG HƠN , KHÔNG KÉM .

– Khoa học nghiên cứu về những gì Chúa đã dựng nên .. Khoa học bảo tồn nếu cái gì đang trên đà đi tới tuyệt chủng .. như khoa học bảo vệ “rừng , endangered animals , nguyên liệu xăng dầu … vân vân và vân vân” .. Vấn đề cho các bạn “ngồi suy nghĩ , về những gì Chúa đã dựng nên , về công tác gì mà Chúa giao cho loài người , về những gì mà Khoa học đang nỗ lực thực hiện công tác Ngài giao cho”

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: