Skip to content

Kinh Thánh và Khoa Học (1)

February 23, 2013

Clip này đề cập tới những câu Kinh thánh sau đây …

Job (Gióp) 26:7 .. Chúa trải “bắc cực” ra trên vùng trống .. treo trái đất trong khoảng không không .

Psalm (Thì thiên) 19:5 .. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc .. Vui mừng chạy đua như người dõng sĩ .

Job 28:5 .. Đất sanh ra lương thực .. còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xao lộn .

Job 36:27-28 … Vì Ngài thâu hấp các giọt nước .. Rồi từ sa mù , giọt nước ấy bèn hóa ra mưa .. Đám mây đổ mưa ấy ra .. Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người .

****

Vân không biết .. bên phật giáo , có được khoa học chứng minh những gì họ nói không ?? (riêng Vân , thấy thuyết Luân Hồi hoàn toàn không dựa trên 1 lý lẽ gì , phật tử cũng không thật sự hiểu nó là cái gì cả) .. có phật tử nào tìm thấy “Khoa học chứng minh những gì họ nói” … thì Vân mời bạn cứ việc trưng dẫn ra đây .. nếu không có , thì quả thật , khoa học nhận thấy “đó là những gì họ không đáng phải nghiên cứu tới”

Nhưng bên Thiên Chúa Giáo .. cuốn Kinh thánh , đã được dịch ra 6.900 ngôn ngữ .. chưa hết , những gì đã được đề cập trong Kinh thánh , các nhà khoa học đã và vẫn còn đang đi tìm hiểu , ở đây là 1 vài youtube mà chúng ta có được

http://answers.yahoo.com/question/in…4214516AAj7sTv

**

Proof of Noah’s Ark (4 parts)

http://www.youtube.com/watch?v=cAkfA_fwKZo

**

Proof of Exodus .. Xuất Ê díp tô ký

http://www.youtube.com/watch?v=ddz0mUkCRdk

http://www.youtube.com/watch?v=18gvJwx8VyI

**

The Red Sea Crossing

http://www.youtube.com/watch?v=I-v6dzIrGR4

http://www.youtube.com/watch?v=d90NM9tgDQE

**

Có rất nhiều video bên cạnh , các bạn cứ coi thêm .. Vân không có chổ , để đem hết ra ngoài này

****

Có nhiều người cho rằng “Kinh Thánh” là 1 cuốn chuyện hoang đường … nhưng Khoa học đã chứng minh ….

1. Những gì đề cập trong Kinh thánh là có thật (vì họ đã tìm ra được những di tích , chứng tỏ những chuyện này thật sự xảy ra trong quá khứ)

Người Việt chúng ta cho rằng “mình là con rồng cháu tiên” .. điều này mới thật sự là hoang đường .. vì không 1 ai tìm ra được di tích nào , chứng tỏ những chuyện này thật sự xảy ra trong quá khứ

Hy vọng , các bạn hiểu được sự khác biệt này ??

2. Những đoạn Kinh thánh được trích ra ở trên là nằm trong những Sách Cựu Ước … thời này , con người có thể coi như còn “ăn lông ở lổ” .. họ không thể nào hiểu được “những chuyện mà con người khám phá ra được trong những thế kỷ gần đây”

Điều này chứng tỏ .. Kinh thánh đả được soi sáng bởi Đức Chúa Trời mà viết ra .. chứ không phải con người lúc đó , dùng trí óc của mình viết ra (vì họ chưa biết gì cả , thì sao họ có thể dùng trí óc để viết ra được những đoạn Kinh thánh trên ?)

Giống như chuyện Jerusalem , vào thời Chúa Jesus , Ngài đã nói “Jerusalem sẽ bị phá hủy” .. Mat 24:1-2

Bây giờ đó , các bạn nhìn đi .. chiến tranh xảy ra ở Trung Đông không biết khi nào mới chấm dứt .. quả thật như lời tiên tri của Jesus …

****

1 số người sẽ đặt câu hỏi .. tại sao Jerusalem lại bị như vậy ? Vân chỉ có thể trả lời vắn tắt ở đây thôi .

– thứ nhất , chắc các bạn biết .. Chúa Jesus là người Jew (Do Thái) ?

– thứ hai , trong thời Chúa Jesus , những người Jews (cùng dân tộc với Ngài) đứng ra chống đối Ngài mãnh liệt .. cũng chính những người Jews này muốn giết Ngài .. quả thật , họ có tin vào Đức Chúa Trời .. nhưng họ không tin vào Chúa Jesus Christ .

Trong khi đó , Đức Chúa Trời gởi Chúa Jesus Christ xuống trần gian này .. họ không tin vào Chúa Jesus Christ , thì chẳng khác gì họ không tin vào Đức Chúa Trời

Giống như , Mỹ gởi Toà Đại Sứ qua Vietnam , Vietnam kiếm chuyện với Tòa Đại Sứ Mỹ , có nghĩa là Vietnam kiếm chuyện với Mỹ .. đơn giản có vậy thôi .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: