Skip to content

Kinh Thánh viết “trái đất hình dẹp?”

February 26, 2013

Bạn có bao giờ nghe ai nói “Kinh Thánh viết trái đất hình dẹp?”

****

Vân thì mới nghe lần đầu tiên qua những phật tử trong forum .. đây là nhận xét của Vân về nhóm người này :

1. Họ tin vào Thuyết Luân Hồi , là 1 thuyết mà họ không thể nào giải thích được kiếp trước , kiếp sau , mấy kiếp .. KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC , MÀ NHẤT ĐỊNH VẪN TIN

2. Trong khi bên Kinh Thánh , 1 chuyện rất là giản dị dễ hiểu , mà họ cũng làm như rắc rối khó hiểu .. Vân nói hoài , mà họ không hiểu là cũng không hiểu .. hay họ đã bị tẩu hỏa nhập ma vì cái Thuyết Luân Hồi ??

****

Khi nghe họ nói “Kinh Thánh viết trái đất hình dẹp”

– Vân đưa ra câu Kinh Thánh này … Job 28:5 .. Đất sanh ra lương thực .. còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xao lộn .

– Câu hỏi của Vân “Nếu trái đất hình dẹp , thì làm sao bên dưới mặt đất (tức là bên trong lòng trái đất) có lửa đốt” ??

– Để dễ hiểu .. chúng ta hãy nhìn .. “1 trái banh và 1 miếng ván dẹp” .. nếu trong lòng trái đất có lửa đốt , thì trái đất sẽ giống trái banh hay miếng ván dẹp

– 1 đứa nhỏ học lớp tiểu học cũng có thể trả lời được “trái đất sẽ giống trái banh , thì lòng nó mới đốt lửa được .. chứ nếu nó giống miếng ván dẹp , thì sao lòng nó đốt lửa được”

***

– Đơn giản có vậy thôi .. thế mà cậu “mrboss” không biết suy nghĩ gì , lại bị “xui khiến” viết 1 câu shocked “lửa bên dưới , đốt trái đất , nên nó bị dẹp lép”

http://community.vietfun.com/showthr…=876997&page=3

– Mới đọc qua câu này , thì thấy câu trả lời thiệt là ngu … nhưng nếu suy nghĩ lại “sự xui khiến” này , thì câu trả lời này lại có 1 ý nghĩa khác “những người không tin Chúa , sẽ bị lửa trong lòng trái đất , đốt dẹp lép như con tép”

– Nghĩ cũng interesting về “sự xui khiến” nầy chứ huh ??

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: