Skip to content

Đức tin phật giáo dựa trên những gì không thể chứng minh được

February 27, 2013


Hay nói cách khác , họ có 1 “Đức Tin Mù Quáng

***

1. Vấn đề Vân đang nói ở đây là “Thuyết Luân Hồi” .. chính phật tử cũng công nhận “đây là 1 vòng luẩn quẩn , mà không ai thoát ra được , mặc dù họ có muốn thoát ra” .

bạn có cùng chung cảm giác với người phật tử này không ?

– Vân tạm gọi (cho dễ hiểu) giống như “cấp bật” đi .. thiếu úy , trung úy , đại úy .. kiếp này mình làm người , tỉ dụ kiếp sau mình được thăng chức đi , thì mình sẽ làm gì ?? hay kiếp sau mình bị hạ chức đi , thì mình sẽ làm gì ??

– Những trường hợp gì có thể xảy ra cho mình ?? thành cây cỏ ?? thành con thú ?? thành đồ vật ?? .. nếu thành những thứ này , thì sao mình có thể tiếp tục tu được ?? mà nếu không tiếp tục tu , thì kiếp sau nữa , mình sẽ thành cái gì ??

thiệt là 1 cái thuyết “trời ơi , đất hỡi” … không biết giải thích làm sao

***

2. Phật tử cho rằng “nếu không tin vào thuyết luân hồi , thì con người sống không sợ hậu quả , họ sẽ làm chuyện ác , mà không sợ bị trừng phạt”

đây là 1 sự sai lầm hoàn toàn , vì họ chưa biết tới 3 chữ “Ngày Phán Xét

***

3. Có phật tử còn đưa ra đề nghị “Du Hành Xuất Vía” .. mèn , vừa nghe cái tên , là thấy khiếp rồi … ai ham mê tà giáo , mới dính vào chuyện này .. chứ Vân thì không dám chơi kiểu này rồi đó

Đại khái đây là 3 điểm chánh , Vân thu góp được từ những phật tử mà Vân tìm hiểu

######

Sau đây , Vân sẽ đưa ra những gì được nói bên đạo Chúa …

1. Chúng ta chỉ có 1 kiếp thôi .. còn đang sống , là chúng ta còn có cơ hội để TIN NHẬN CHÚA .. một khi chết rồi , cuốn sách cơ hội đóng lại , chúng ta không còn cơ hội này nữa … lúc đó , chỉ ngồi đó , chờ đợi tới NGÀY PHÁN XÉT mà thôi .

***

2. Vào Ngày Phán Xét

– Chúa sẽ xét xử RẤT CÔNG BÌNH

– Ngài nhìn vào TRÁI TIM CỦA MỖI MỘT CHÚNG TA

– Ngài không cần luật sư mà Ngài vẫn phán xét được chúng ta

– Luật loài người “tiền tài , danh vọng có thể ngồi trên cả luật” .. nhưng Luật Chúa “không cần biết anh là ông vua , bà hoàng , đại gia , thằng ăn mày … anh vẫn bị phán xét công bình như nhau” .

– Những ai TIN NHẬN CHÚA , SỐNG SAO CHO ĐƯỢC ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI , thì sẽ mặc chiếc áo khoác CÓ DÒNG MÁU CỦA CHÚA JESUS … thì sẽ được xưng CÔNG BÌNH .. bước vào Thiên Đàng “Đời Đời”

– Còn những ai KHÔNG TIN NHẬN CHÚA , thì sẽ mặc chính chiếc áo TỘI LỖI CỦA MÌNH .. thì sẽ bị TRỪNG PHẠT , bước vào Hỏa Ngục “Đời Đời”

***

Bây giờ , bạn đã thấy rằng

“Không nhất thiết tin vào kiếp trước , kiếp sau , mà chúng ta SỢ TỘI LỖI … Chúng ta SỢ TỘI LỖI vì NGÀY PHÁN XÉT … Chúa sẽ cho 1 số người vào Thiên Đàng , 1 số người sẽ bị ném vào Hỏa Ngục cùng với Satan”

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: