Skip to content

Bên Thiên Chúa Giáo , làm sao để được cứu ?

February 28, 2013

1. Chúng ta phải hiểu TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀ TỘI NHÂN

– nhìn chung quanh mình , bạn thấy “ai không phải là tội nhân?”

– nhìn chính bản thân mình , mình có phải là tội nhân không ?

– phải hiểu ở đây .. LUẬT CUẢ CHUÁ KHÁC VỚI LUẬT LOÀI NGƯỜI , BẠN CÓ THỀ KHÔNG CÓ TỘI VỚI LOÀI NGƯỜI , NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ BẠN KHÔNG CÓ TỘI VỚI CHUÁ .

LUẬT CHUÁ LÀ SAO ? KÍNH CHUÁ , YÊU NGƯỜI .. nghe thì đơn giản , nhưng không đơn giản như mình nghĩ .

KÍNH CHUÁ … khi mình tôn kính ai , thì mình không làm bất kỳ điều gì cho người đó buồn .. nhìn lại cuộc đời mình , đả bao nhiêu lần mình làm những chuyện cho Chúa buồn ?

YÊU NGƯỜI … để hiểu chử này nhanh chóng hơn , thì Vân có thể nói câu này “Đối xử với người khác theo kiểu mình muốn người khác đối xử với mình .. Treat others the way you want to be treated” .. mình có làm chuyện này không ?? nếu không là mình đả không yêu người rồi .

***

2. Khi biết MÌNH LÀ TỘI NHÂN .. thì phải nhận thức MÌNH CẦN ĐẤNG CỨU THẾ (giống như bệnh nhân , thì phải cần tới bác sĩ)

– Đấng Cứu Thế là Jesus

Ngài là 100% con người , nên Ngài mới có thể “chết trên thập tự giá cho tội lổi con người” (nếu không phải là con người , Ngài không thể nào chết cho con người được .. Ngài đói bụng , ăn uống , mệt , buồn ngủ , khóc , làm việc)

Ngài là 100% Chúa , nên Ngài mới có thể “mang chúng ta tới với Đức Chúa Trời” (nếu Ngài không phải là Chúa , thì không có cách nào Ngài mang chúng ta tới Đức Chúa Trời được , có xây nhà lầu hằng ngàn tầng cũng không thể nào tới được Đức Chúa Trời .. Ngài chữa bịnh , khiến người chết sống lại , hoá bánh và cá cho hằng ngàn người ăn , hoá nước thành rượu tại tiệc cưới , nói tiên tri , đi trên biển , nói 1 lời khiến bảo biển im lại , chỉ cho các môn đồ nơi đánh được nhiều cá mặc dù họ dành cả ngày mà không lưới được 1 con cá nào)

***

3. Tin nhận Chúa có NHỮNG ĐIỀU CHÍNH YẾU nào mà chúng ta nên biết ?

A. Làm phép báp têm (cái này bên Công giáo và Tin Lành khác nhau .. Công giáo làm báp têm cho các em bé mới sanh .. trong khi bên Tin Lành , bạn phải nhận thức được thật tình bạn tin nhận Chúa , thì bạn mới được làm phép báp têm)

Phép báp têm có cứu được bạn không ??

Câu trả lời là “KHÔNG” … đây chỉ là 1 HÌNH THỨC CHÚNG TA ĐỨNG LÊN NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT “TÔI TIN NHẬN CHUÁ , VÀ TÌM SỰ CỨU RỔI NƠI NGÀI”

Cái này có quan trọng không ?

Câu trả lời là “QUAN TRỌNG ” .. vì Chúa Jesus có kêu chúng ta phải làm phép báp têm

B. Vậy chứ cái gì mới thật sự cứu chúng ta ?

Câu trả lời là “TÁI SANH”

“Tái Sanh” có phải là “Luân hồi , đầu thay kiếp khác , hay chui vào bụng mẹ để được sanh ra nữa không ?”

Câu trả lời là “KHÔNG”

Ban đầu , khi chúng ta được ba má sanh mình ra , chúng ta được sanh ra trong tội lổi , chúng ta theo CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN .. TÔI TÔI TÔI .. KHÔNG AI CẢ MÀ CHỈ CÓ TÔI LÀ TRUNG TÂM VŨ TRỤ THÔI .

Nhưng khi được tái sanh , chúng ta SẼ THAY ĐỔI SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH … KHÔNG CÒN LÀ “LÀM SAO CHO TÔI ĐƯỢC VUI , LÀM SAO ĐỂ THOẢ MÃN SELF DESIRES” .. MÀ LÀ “LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC VUI LÒNG ĐỨC CHUÁ TRỜI

Bây giờ , thử tưởng tượng … TRONG ĐỜI SỐNG CUẢ BẠN , KHÔNG PHẢI CHỈ RIÊNG CHO NGÀY CHUÁ NHẬT THÔI , MÀ 24/7 , KHI LÀM 1 CHUYỆN GÌ , BẠN TỰ HỎI “LÀM CHUYỆN NÀY CÓ VUI LÒNG CHUÁ KHÔNG?”

Vân tin chắc .. đời sống của bạn sẻ được Chúa chúc phước

****

Đừng hiểu lầm “được chúc phước là không gặp hoạn nạn nha”

Nếu đời sống chúng ta không gặp hoạn nạn

– thì làm sao chúng ta có thể thông cảm được “người gặp hoạn nạn” ?? (giống như ông triệu phú sao hiểu được cái khổ của người vô gia cư ?)

– thì làm sao chúng ta tìm tới Chúa để cầu nguyện ?? (vì con người có cái bịnh , sướng rồi thì không còn nhớ Chúa , tới lúc khổ thì mới kêu tới Chúa .. lạ lùng như vậy đó)

Có hoạn nạn , thì chúng ta mới chia sẽ an ủi người hoạn nạn .

Có hoạn nạn , thì chúng ta mới gần gủi Chúa , trông cậy vào Ngài , để rồi ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG TRÊN THIÊN ĐÀNG .. chứ nếu không hoạn nạn , mình MÊ NHỬNG GÌ THUỘC TRẦN GIAN , KHÔNG CÒN TƠ TƯỠNG TỚI THIÊN ĐÀNG , TỚI LÚC CHẾT MÌNH SẺ VÀO HOẢ NGỤC

***

(đại khái như vậy trước , mong mỏng thôi , cho các bạn có khái niệm , sau này , Vân hứa sẻ đi sâu vào chi tiết hơn)

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: