Skip to content

Chúa Jesus là ai ?

March 1, 2013
Chúa Jesus là ai ?

Có rất nhiều điều để giới thiệu CHUÁ JESUS LÀ AI .. ở đây Vân chỉ đem ra những điểm rất chánh yếu mà chúng ta cần phải biết về Ngài (tuy nhiên , vẩn còn hơi dài 1 chút , hy vọng các bạn nắm được những điểm chánh này)

***

Đầu tiên , chúng ta phải hiểu về “Chúa 3 ngôi – Trinity”

– Giống như con người , có anh A , anh B , anh C .. cả 3 cùng có bản chất của “con người” , nhưng là 3 người khác nhau .

– Chúa cũng vậy , có Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Chúa Thánh Linh .. cả 3 cùng có bản chất của “Chúa” , nhưng là 3 Chúa khác nhau .. (sau này , khi có dịp , thì Vân sẻ đi sâu vào bản chất của Chúa cho chúng ta cùng tìm hiểu)

– Trong Kinh Thánh , sau khi Chúa Jesus làm phép báp têm , thì có sự xuất hiện của 3 ngôi cùng 1 lúc “tiếng phán của Đức Chúa Trời xác nhận Chúa Jesus là Con của Ngài … Chúa Jesus .. và Chúa Thánh Linh hiện xuống dưới hình dạng Chim Bồ Câu đáp trên vai Chúa Jesus” .. Mat 3:16-17

***

Trong Chương Trình Cứu Rổi , cũng có sự kết hợp chặt chẻ của 3 ngôi

– Đức Chúa Trời hoạch định chương trình

– Chúa Jesus thực hiện chương trình

– Chúa Thánh Linh giúp chúng ta bước tới cái đích , không lệch bên phải , mà cũng không lệch bên trái

***

Chúa Jesus được gọi là “CON MỘT của Đức Chúa Trời” và là “Chúa Ngôi Hai” .. nên nếu chúng ta TIN VÀO NGÀI , tức là chúng ta TIN VÀO ĐỨC CHUÁ TRỜI

đây là sự khác biệt giửa chúng ta và Chúa Jesus

– Chúa Jesus là CON MỘT CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI

– Chúng ta là con của Đức Chúa Trời (thứ nhất , tất cả chúng ta đều được tạo dựng nên bởi Ngài , cha mẹ không cho chúng ta được bộ óc gan ruột phèo phổi nhưng là do Chúa ban cho chúng ta .. thứ hai , however , không phải tất cả chúng ta nhận mình là con của Ngài , mà có 1 số người lại nhận mình là con của Satan unfortunately)

***

Chỉ có Ngài mới có thể hàn gắn “Đức Chúa Trời” và “Con Người” được với nhau

Vì Ngài 100% Chúa (làm được nhiều phép lạ) và 100% Con Người (sống giống như chúng ta , chỉ khác 1 điều là Ngài không hề phạm tội , mà lúc nào cũng MUỐN LÀM VUI LÒNG ĐỨC CHUÁ TRỜI)

***

Tiên tri Isaiah nói về việc

– Ngài được sanh ra bởi 1 nữ đồng trinhIsaiah 7:14

– Ngài im lặng , nhịn nhục gánh chịu hình phạt mà đúng ra chúng ta phải gánh chịuIsaiah 53

Quyền cai trị sẽ thuộc về Ngài .. Tên Ngài sẻ được gọi là “Đấng Lạ Lùng , Đấng Mưu Luận , Đức Chúa Trời Quyền Năng , Cha Đời Đời , Chúa Bình AnIsaiah 9:5-6

***

Ngài là ĐẤNG CHĂN CHIÊN HIỀN LÀNH , CHẾT THAY CHO CHIÊN MÌNHJohn 10:11

***

Mọi đầu gối sẻ quỳ trước DANH NGÀIRomans 14:1 , Philippians 2:10

***

Chúa Jesus có từ ban đầu , cùng lúc với Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh .. chứ không phải Ngài mới có cách đây 2000 năm về trước … Gen 1:26 Chúa ở đây được dùng ở số nhiều , chứ không phải số ít .

***

Ngay sau khi con người phạm tội , Đức Chúa Trời đả tiên tri về “sự sẽ đến của Chúa Jesus qua dòng dỏi người nữ” … Ngài sẻ phải chiến đấu với Satan , Ngài đạp đầu nó , còn nó thì cắn gót chân Ngài , dỉ nhiên đây là hình ảnh Ngài sẻ chiến thắng trong cuộc chiến này .. Gen 3:15

***

Jesus là “Chúa khoác áo loài người .. Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh là Thần Linh – Spirits nên chúng ta không thể nào thấy được (ngay cả khi chúng ta vào được thiên đàng) .. nhưng chúng ta có thể thấy được Jesus .. nhiều lần đọc trong Cựu Ước , mổi lần chúng ta nghe đề cập tới “ai gặp và đứng nói chuyện với Chúa” , thì Chúa đó chính là “Jesus hoá thân – incarnation”

***

Ngài tới từ Thiên Đàng , thì Ngài mới có thể cho chúng ta biết những sự việc về Thiên Đàng .. John 3:13

***

Đức Chúa Trời gởi Ngài xuống không phải để đoán phạt thế gian , nhưng để CỨU THẾ GIAN .. John 3:17

***

Lần thứ nhất Ngài tới trần gian với dạng 1 em bé … nhưng lần thứ hai Ngài trở lại mang những ai thuộc về Ngài vào Thiên Đàng .. John 14:3

***

đại khái , đây là những điểm chánh mà chúng ta có thể hiểu về

KING of kings (VUA của muôn vua)

LORD of lords (CHUÁ của muôn chúa)

OUR SAVIOUR (ĐẤNG CỨU THẾ CUẢ CHÚNG TA)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: