Skip to content

NGÀI LÀ AI ?

March 1, 2013

1. Ngài là ai , mà triệu người khắp 5 châu trần gian đả suy tôn làm Vua của đời mình ?
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu VÂNG THEO LỜI NGÀI ĐẢ KHUYÊN RĂN
Ngài làm cho bao đau thương sẻ vơi đi nếu đến bên chân Ngài

Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn héo
Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm

2. Nhờ LỜI NGÀI mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đả đổi thay còn đâu chuổi ngày buồn
Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đả vui tươi tràn dâng hát suy tôn Jesus Chúa Yêu Thương
Mọi giông tố hay chông gai sẻ tiêu tan nếu lắng nghe LỜI NGÀI
Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng LỜI SỐNG
Chúa xót thương mổi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê .

 

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: