Skip to content

Không ai thật tình trả lời được câu hỏi về Thuyết Luân Hồi

March 2, 2013

Nói thiệt tình nha

so far , Vân chưa thấy 1 pt nào trả lời câu hỏi của Vân ra hồn cả

– họ giống như những người bị dồn vào bức tường

– họ quay trở lại , lộ thành con chó sói , nhe răng gừ lại người khác

– gợi cho Vân hình ảnh Satan bắt đầu ló diện ra vào giờ phút cuối cùng

Nếu ai là con của Satan , thì Vân không còn lời nào để nói với họ .. vì Chúa đả có chổ riêng cho họ rồi .

***

Nhưng nếu ai không phải là con của Satan , Vân đề nghị bạn hảy

– tìm những ông thầy chùa , hỏi họ cho ra lẽ , để thấu hiểu về cái thuyết mà họ muốn phật tử tin vào .

– gặp những phật tử khác , hỏi lẫn nhau , xem có ai trả lời câu hỏi về cái thuyết này “nghe cho có lý” được không ?

***

Sau khi bạn tìm hiểu rồi , hy vọng là bạn vẩn còn cơ hội (vì chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình ngày mai , mình có còn sống không , sách cơ hội mình có còn mở không)

– Đấng Tạo Hoá đả nói trong Kinh Thánh rất rỏ ràng

– Ngài dựng nên con thú , không hề có sinh linh

– Nhưng khi dựng nên con người , bằng bụi đất , Ngài hà sinh khí vào mũi họ , họ trở thành nhửng loài có sinh linh (tức là có linh hồn)

Ngài chỉ có 1 kiếp cho chúng ta

Chết rồi , chúng ta chỉ ngồi đó chờ NGÀY PHÁN XÉT

– Vào ngày này , Chúa Jesus sẽ ngự xuống (bất ngờ như 1 kẻ trộm , không hề thông báo trước , không ai biết trước khi nào ngày này sẽ tới)

– Người đả chết rồi sống lại + với những người còn đang sống lúc đó (tất cả , ngay ông phật , ngay Joseph , ngay Mary , ngay ông pope , ngay bà sư phụ , ngay ông Billy Graham , ngay ông Peter , Paul , John , ngay tổng thống , ngay ba má , bạn bè mình , và cũng ngay cả chính mình)

– Cách xử của Chúa AI TIN NGÀI SỐNG LÀM ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI THÌ SẺ VÀO THIÊN ĐÀNG .. NGƯỢC LẠI , TẤT CẢ SẼ BỊ NÉM VÀO HOẢ NGỤC CÙNG VỚI SATAN

– Trái đất này sẻ trở lại NGUYÊN THUỸ TỪ LÚC BAN ĐẦU NHƯ KHI TỘI LỔI CHƯA XÂM NHẬP VÀO LOÀI NGƯỜI .. The New Jerusalem sẽ ngự xuống (2 sách cuối của Revelation) .. con cái Ngài sẽ sống giửa Chúa , sẽ thấy mặt Jesus mỗi ngày

– Đây là cái sống , cái chết THỨ HAI & ĐỜI ĐỜI (vs. cái sống & cái chết trước khi Ngày Phán Xét tới)

****

Mình có thể VÌ SĨ DIỆN mà bênh vực cho 1 cái mình KHÔNG HIỂU ĐƯỢC , để người khác nhìn thấy được sự lì lợm của mình

Nhưng mình KHÔNG LỪA DỐI ĐƯỢC TẬN ĐÁY LÒNG MÌNH VỀ SỰ VÔ LÝ CUẢ CÁI MÌNH ĐANG TIN

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: