Skip to content

Kinh Thánh nói “Ngày Chúa Jesus trở lại như kẻ trộm”

March 3, 2013

1 Thessalonians 5:2 … Vì chính anh em biết rỏ lắm rằng ngày của Chúa đến sẻ như kẻ trộm trong ban đêm vậy

Câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì ?

– Vì chúng ta sống trên trần gian , KHÔNG HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ “NGOÀI CỎI TRẦN GIAN ” .. để chúng ta hiểu , Kinh Thánh hay dùng “những cách nói mà loài người có thể hiểu được

– Giống như .. chúng ta có bao giờ biết được .. tối nay 1 giờ khuya sẻ có tên trộm tới nhà mình không ?? nope .. nếu chúng ta CHUẨN BỊ ĐỀ PHÒNG , thì sẻ biết cách xử sự khi tên trộm tới .. còn nếu chúng ta KHÔNG CHUẨN BỊ ĐỂ PHÒNG , thì sẽ ngở ngàng khi nó tới 1 cách bất ngờ .. right ?

– Chuyện Chúa Jesus trở lại cũng vậy .. Ngài dùng nhiều cách để cho chúng ta biết SỰ TRỠ LẠI CUẢ NGÀI RẤT LÀ BẤT NGỜ .. AI KHÔNG CHUẪN BỊ THÌ SẺ BỊ BỞ NGỠ .. CÒN AI CHUẨN BỊ THÌ SẺ VUI MỪNG VỀ SỰ CHUẪN BỊ CUẢ MÌNH

– Giống như Ngài nói chuyện về Noah .. Matthew 24:37ông và gia đình chuẩn bị xây tàu cho cơn đại hồng thuỷ , nên khi nước lụt tới , gia đìng ông được cứu sống .. còn những người cứ sống buông thả , không chuẫn bị , tất cả đều bị giết trong cơn đại hồng thuỷ đó

– Ở đây thì Chúa nói tới tên trộm , ai chuẩn bị thì biết ứng xữ khi Ngài tới , ai không chuẩn bị thì sẻ ngở ngàng

– Còn có 1 lần , Chúa nói tới “10 người trinh nữ” Matthew 25:1-131 số người chuẩn bị sẳn NÊN ĐẢ ĐI THEO CHÚ RỂ .. còn những người không chuẩn bị THÌ BỎ RƠI LẠI

***

Vân rất thích những parables trong Kinh Thánh .. những câu chuyện rất thu hút , rất rỏ ràng cho chúng ta hiểu ..

Chúa Jesus phải dùng parables , thì chúng ta mới có thể mường tượng được BỨC TRANH NGÀI MUỐN NÓI LÀ GÌ .. so you can get THE PICTURE

***

Nói tóm lại , nhửng điểm Vân nêu ra ở trên có ý nghĩa

CHUÁ MUỐN CHÚNG TA CHUẪN BỊ “TẤM LÒNG CUẢ MÌNH”

ĐỂ KHI NGÀI TỚI BẤT NGỜ , LÀ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐI THEO NGÀI VÀO THIÊN ĐÀNG

NẾU KHÔNG , CHÚNG TA SẼ BỊ BỎ RƠI VÀO ĐỊA NGỤC

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: