Skip to content

Tại sao Chúa lại “GANH TỊ” ?

March 7, 2013

Đầu tiên , chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa 2 ý nghĩa “GANH TỊ”

1. “GANH TỊ” vì “mình thấy người khác có cái gì mà mình không có” .. tỉ dụ như người đó có chiếc xe đẹp , cái nhà đẹp , hay người đó có khả năng làm được cái này cái kia , hay người đó dể thương , xinh đẹp hơn mình …

GANH TỊ này được nói trong Galatians 5:19-21 … Vả các việc làm của xác thịt là rỏ ràng lắm : ấy là GIAN DÂM , Ô UẾ , LUÔNG TUỒNG , THỜ HÌNH TƯỢNG , PHÙ PHÉP , THÙ OÁN , TRANH ĐẤU , GHEN GHÉT , BUỒN GIẬN , CẢI LẪY , BẤT BÌNH , BÈ ĐẢNG , GANH GỔ , SAY SƯA , MÊ ĂN UỐNG , cùng các sự khác giống như vậy .

***

2. Nhưng trong Exodus 20:5 , không phải Chúa “GANH TỊ” vì người ta có được cái mà Ngài không có … nhưng Ngài “GANH TỊ” vì “sự thờ phượng đúng ra thuộc về Ngài , mà chúng ta lại đem đi cho người khác

Sau khi đả nhận được những ƠN LỘC TRỜI BAN CHO , đúng ra chúng ta phải thờ phượng Ngài , nhưng có 1 số người lại quay qua thờ những hình tượng .

– Để giải thích cho chúng ta hiểu rỏ vấn đề ở đây … tỉ dụ , 1 ông chồng nhìn thấy những người đàn ông khác lẳng lơ với vợ mình , ông ta có quyền ganh tị , vì chỉ 1 mình ông ta mới CÓ QUYỀN lẳng lơ với vợ mình mà thôi …

SỰ THỜ PHƯỢNG THUỘC VỀ 1 MÌNH CHUÁ , VÀ CHỈ 1 MÌNH NGÀI MÀ THÔI … nếu chúng ta ĐEM CÁI GÌ THUỘC VỀ CHUÁ MÀ CHO NGƯỜI KHÁC , THÌ NGÀI CÓ QUYỀN GANH TỊ

2 Corinthians 11:2 .. Vì về anh em , tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời , bởi tôi đả gả anh em cho 1 chồng mà thôi , dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ (câu này ý nói .. chúng ta chỉ thờ 1 mình Chúa thôi .. chứ không thờ bất kỳ 1 ai khác )

***

Các bạn có thấy sự khác biệt giữa 2 ý nghĩa này chưa ??

1. Ganh tị về “cái đó không thuộc về mình” … có tội

2. Ganh tị về “cái đó đúng ra thuộc về mình , mà người ta lại đem đi cho người khác” …. không có tội

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: