Skip to content

Chúa Jesus được xức dầu tổng cộng là mấy lần ?

March 12, 2013

3 lần Ngài được xức dầu .. và 1 lần cuối cùng , sau khi chết rồi , mấy người đàn bà tính đem dầu đi xức cho Ngài nhưng khi họ tới mộ , thì xác Ngài không còn ở đó nữa .. Mark 16:1-8

***

Xức dầu có ý nghĩa gì ?

– Thông thường , “dầu” ở đây là “dầu thơm” , nó không phải là “a magic potion” , nó không có quyền năng gì cả … nhưng nó được dùng như “1 hình thức nghi lễ” người được xức dầu được chọn để làm 1 cái gì đó .

– Khi 1 người nào đó được phong lên “làm Vua , hay làm Tiên Tri” .. thì người đó được xức dầu .. Exodus 29:4 .. Exodus 40:9 .. 2 Kings 9:6 .. Ecclesiastes 9:8 .. James 5:14

– Người được Chúa chọn , được Ngài ban cho Đức Thánh Linh để mang Tin Lành tới cho nhiều người bị hư mất , cũng được xức dầu … Luke 4:18-19 .. Acts 10:38 .. John 14:16 … 1 John 2:20 … 2 Corinthians 1:21-22 .

***

Lần thứ nhất Chúa Jesus được xức dầu …

Đoạn Kinh ThánhLuke 7:36-50

Tại … nhà của 1 người Pharisee tên Simon mời Ngài tới ăn tối

Thời gian … khi Ngài còn mới bắt đầu đi ra giãng dạy (early in His Ministry)

Ai …. 1 người đàn bà tội lỗi (a sinful woman)

Thế nào … Bà đứng sau lưng Ngài khóc , rồi dùng nước mắt mình để rửa chân Ngài , xong rồi tự lấy tóc mình lau cho khô chân đi .. sau đó , bà hôn chân Ngài , rồi đổ dầu thơm lên chân … Luke 7:38

Phản ứng … Khi thấy vậy , Simon không biết là Ngài có biết “đây là 1 người đàn bà tội lỗi không?” .. thì Ngài dạy cho Simon 1 bài học

“Có 2 người cùng thiếu nợ .. 1 người thiếu 500 silver coins .. 1 người chỉ thiếu 50 .. vì cả 2 không có khả năng trả nợ , nên người chủ nợ tha cho họ .. thì ai sẻ là người biết ơn chủ nợ nhiều hơn ?? … dĩ nhiên là người thiếu 500 silver coins .. giống như người đàn bà tội lỗi này biết ơn Ngài nhiều hơn là Simon”

Và Ngài quay qua nói với người đàn bà “Tội lỗi của bà đả được tha”

***

Lần thứ hai Chúa Jesus được xức dầu …

Đoạn Kinh ThánhJohn 12:1-11

Tại … Nguyên cả gia đình “Lazarus + Martha + Mary” mời Ngài tới ăn tại Bethany

Thời gian … 6 ngày trước Passover => đó là ngày FRIDAY

Ai …. Mary

Thế nào … Mary lấy chai dầu thơm mắc tiền đổ lên chân Ngài , rồi dùng tóc mình lau khô

Phản ứng … chỉ có 1 người chống đối sự việc này , đó là Judas Iscariot , ông hỏi “tại sao không đem dầu thơm đi bán , có thể kiếm được 300 silver coins để đem đi cho người nghèo ?”

Thật ra , Judas không lo gì cho người nghèo cả , vì ông là người nắm “bao tiền” cho nhóm , nên ông chỉ muốn bán , rồi ăn cắp số tiền đó mà thôiJohn 12:4-6

Jesus chỉ trả lời “Cứ để Mary làm .. bà đả giữ chai dầu thơm này để ướp xác ta .. ngươi lúc nào cũng còn có người nghèo bên cạnh , nhưng ngươi không mãi mãi còn có ta bên cạnh đâu”

***

Lần thứ ba Chúa Jesus được xức dầu …

Đoạn Kinh ThánhMat 26:1-16

Tại … nhà của Simon , người trước đây bị bịnh cùi (leprosy) cũng tại Bethany … Mat 26:6

Thời gian … 2 ngày nữa là Passover => đó là ngày WednesdayMat 26:2

Ai …. 1 người đàn bà không cho biết tên gì Mat 26:7 … nhưng ở John 11:2 thì cho biết bà chính là Mary đả đổ dầu thơm lên “đầu” Ngài , rồi lấy tóc mình mà chùi chân Ngài

Thế nào … bà đổ dầu thơm lên “đầu” Ngài .. thay vì lên “chân” Ngài như mấy lần trước .. Mat 26:7

Phản ứngkỳ này không phải chỉ 1 mình Judas chống đối , mà những môn đồ của Ngài cùng chống đối , họ cũng đòi bán dầu lấy tiền đem đi cho người nghèo .. Mat 26:8-9

Ngài trả lời với họ cũng giống như trước đây Ngài trả lời Judas .. nhưng Ngài còn nói thêm “Bất kỳ nơi nào Tin Lành được rao truyền ra khắp thế giới , mọi người sẻ nhớ tới những gì bà này làm”Mat 26:13

Judas đứng dậy , đi tìm tới “những người muốn giết Ngài” hỏi giá .. thì họ trả cho ông 30 silver coins … thế là từ đó ông cứ chực có cơ hội để phản bội Ngài … Mat 26:14-16

***

The Chief Priests & The Nation’s Leaders họp nhau lại tại nhà “Caiaphas the high priest” âm mưu làm sao để bắt giết Ngài .. nhưng họ phải tránh làm việc này trong Ngày Passover , vì sợ dân chúng sẻ nổi loạnMat 26:3-5

Nên thay vì sự việc xãy ra vào Ngày Passover (Thursday) .. mà sự việc lại xãy ra sau đó là ngày Friday

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: