Skip to content

Monday (2)

March 12, 2013
 

* Jesus dọn sạch đền thờ

Có 2 câu hỏi được đặt ra cho đoạn Kinh Thánh này …

1. Có mấy lần Chúa Jesus đả dọn sạch đền thờ ? mổi lần nằm ở đoạn Kinh Thánh nào ?? giống và khác nhau ở điểm nào ??

2. Tại sao lại có những người này xuất hiện ở đền thờ ?? tại sao Chúa Jesus lại “nổi giận” với họ ?? yes , Vân dùng chử “nỗi giận” ở đây vì thật sự là Ngài “có nỗi giận” , và sự nổi giận này có bị gọi là “tội lổi” không ??

****

1. Có tất cả 2 lần Chúa Jesus đả dọn sạch đền thờ ..

A. LẦN THỨ NHẤT

– Đoạn Kinh Thánh … John 2:11-22

– Chuyện xảy ra ngay sau khi Chúa Jesus làm phép lạ thứ nhất tại “đám cưới ở Cana .. Ngài hoá nước thành rượu cho họ”

– John nói rất rỏ “sau khi phép lạ này làm xong , Ngài đi tới Capernaum , ở đó vài ngày , thì sắp tới ngày lể Passover của người Do Thái , nên Ngài tiếp tục lên đường đi tới Jerusalem để có mặt ở đó cho lễ Passover”

– Và tại Jerusalem lần này , Ngài đả dẹp sạch đền thờ … John 2:13-22

– Chúa Jesus làm roi (whip of cords) để đánh đuổi những người này đi

– Sau khi sự việc xãy ra , những người làm việc cho đền thờ bước tới gặp Jesus trực tiếp liền .. John 2:18

B. LẦN THỨ HAI

– Đoạn Kinh Thánh … Matthew 21:12-17

– Chuyện xảy ra ngay sau khi Chúa Jesus oai hùng tiến vào Jerusalem , trên “donkey con” , trước sự chào đón huy hoàng của mọi người

– Chuyện này cũng xảy ra trong tuần thương khó của Ngài

– Câu chuyện lần này được viết trong 3 cuốn sách “Matthew , Mark , Luke” .. nhưng không được viết trong “John”

– Lần thứ hai này “coi như” cách lần thứ nhất 3 năm .. vì 1 cái nằm ngay “lúc đầu His Ministry” .. và 1 cái nằm ngay “lúc cuối His Ministry

– Không đề cập gì tới Jesus có hay không có làm roi (whip of cords) để đánh đuổi họ đi

– Sau khi sự việc xãy ra , the chief priests qua ngày hôm sau mới gặp Ngài để hỏi về “quyền hạn của Ngài” .. Mat 21:23-27

****

2. Tại sao có những người này xuất hiện ở đền thờ ??

a. Judea ở dưới quyền cai trị của La Mã .. nên đồng tiền họ xài cũng là đồng tiền La Mã

– Nhưng trong Exodus 30:11-16 .. Luật Do thái đòi hỏi “mỗi người đàn ông” phải góp phần trong công việc đền thờ “half a shekeltiền Do thái chứ không phải tiền La Mã

– Để tiện nghi , “những tay đổi tiền” lập bàn đổi tiền từ La Mã qua tiền Do thái , bù vào đó họ charge thêm tiền lệ phí .

– Vì rất đông người đến Jerusalem vào ngày Passover , đây là 1 good business cho “những tay đổi tiền” , mà đồng thời cũng là 1 gánh nặng trên “những người nghèo”

b. Leviticus 14:22 & Luke 2:24 … Luật Do thái cũng đòi hỏi “2 con chim doves hay pigeons” sẽ được làm của lễ dâng

– Vì đường xa , 1 số người không thể mang theo mấy con chim này , nên họ phải mua tại đền thờ

– Lại có thêm 1 good business để bóc lột người nghèo với giá cắt cổ

– Có những người còn bán thêm “cả gia súc hay cừu” để người ta mua làm của lễ dâng

****

Jesus .. 1 vì thương cho những người nghèo bị bóc lột2 vì tình yêu Ngài dành cho đền thờ bị người ta dùng làm nơi cướp bóc người nghèo , mất đi vẽ trang nghiêm

– Nên sau khi lật đổ mấy cái bàn “làm ăn” của họ , Ngài lên án họ “đả biến NHÀ CHUÁ thành Ổ TRỘM CƯỚPMat 21:13

– Biến cố này làm cho các môn đồ nhớ lại Psalm 69:9 .. nói “về tình yêu nồng cháy Jesus dành cho ĐỀN THỜ , khiến Ngài vô cùng đau đớn khi họ làm ĐỀN THỜ CUẢ CHUÁ dơ bẩn đi” .

– Trong trường hợp này , Sự Tức Giận của Jesus có là tội lỗi không ?? khi Ngài muốn giữ ĐỀN THỜ CHUÁ ĐƯỢC TRANG NGHIÊM , TINH KHIẾT ??? … câu trả lời là “Không , sự tức giận cho 1 chuyện như vậy không có gì gọi là tội lỗi cả” .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: